• På Lovön är historien aldrig långt borta Ristning i fast häll längs vägen mot dagens Edeby gård. Fotograf: Per Linder

  På Lovön är historien aldrig långt borta Ristning i fast häll längs vägen mot dagens Edeby gård.

 • Rörby är en av gårdarna på Lovö. Fotograf: Karin Gadde Jennische

  Rörby är en av gårdarna på Lovö.

 • Åkrarna som odlas idag har brukats i hundratals år. Fotograf: Anders Glassel

  Åkrarna som odlas idag har brukats i hundratals år.

 • Vandra i skogarna på norra Lovö! Fotograf: Anders Glassel

  Vandra i skogarna på norra Lovö!

 • På Lovön kan du promenera både i Drottningholmsparken och i skogen. Fotograf: Anders Glassel

  På Lovön kan du promenera både i Drottningholmsparken och i skogen.

Drottningholms kungsgård

De flesta förknippar Lovö med Drottningholms slott och slottsparken. På Lovö finns ett varierat landskap med jord- och skogsbruk. Spår i landskapet, som gravfält och boplatser, vittnar om att här fanns människor långt tillbaka i tiden.

Kungsgården på Lovön

Strax väster om Stockholm i Ekerö kommun ligger Lovön. Den östra stranden domineras av Drottningholms slott med park, planteringar och trädgårdar. I anslutning till slottet ligger Drottningholms kungsgård. På Lovön finns flera gårdar som förr löd under kungsgården.

De äldsta spåren av mänsklig verksamhet som man har funnit på Lovön, är från stenåldern. Här finns forntida gravfält och ristningar bevarade. Besök ett vackert och historiskt landskap som erbjuder promenader och cykelturer längs smala grusvägar och utblickar mot vattnet från berghällarna.

Strax söder om Edeby gård finns denna ristning som vittnar om människor på Lovö långt tillbaka i tiden. På Lovön finns gott om skogsmark att ströva i.

Kungsgården förvaltas av Ståthållarämbetet, Kungl. Hovstaterna, medan arrendegårdarna Barkarby, Berga, Edeby, Hogsta, Lunda och Norrby förvaltas av Statens fastighetsverk.

Flera av torpstugorna på Lovön används idag som fritidshus. Här Nytorp som hörde till Norrby gård.Flera av torpstugorna på Lovön används idag som fritidshus. Här Nytorp som hörde till Norrby gård.

Torvesund blir Drottningholm

Från medeltid och fram till 1540-talet var Lovö en utpräglad bondesocken med ett stort inslag av självägande skattebönder. Kronan ägde då endast en gård i Norrby anskaffad så sent som 1531. Under 1550-talet köpte och bytte Gustav Vasa till sig samtliga gårdar på Lovön, utom Prästgården.

Från 1566, under Erik XIV:s regeringstid, redovisades samtliga byar som kungens arv och eget lydande under Torvesund. Det bytte namn till Drottningholm i och med att Johan III lät uppföra ett stenslott till sin gemål Katarina Jagellonica. Slottet brann 1661 men kort därefter påbörjades byggnationen av nuvarande slott, efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä.

Staten köper - kungen får dispositionsrätt

År 1777 köpte kronan Drottningholmsegendomen av änkedrottningen Lovisa Ulrika och den har sedan dess varit i statlig ägo. Gustav III fick dispositionsrätt till Drottningholm efter köpet, vilket kungafamiljen haft sedan dess.

Mangårdsbyggnaden på Edeby gård är en av dem som uppfördes under 1800-talet.Mangårdsbyggnaden på Edeby gård är en av dem som uppfördes under 1800-talet.Under 1800-talet förändrades arrendena och byarna slogs samman för att bilda större arrendeenheter. Flera av dessa enheter bebyggdes med herrgårdsliknande anläggningar, bl a Edeby, Berga och Barkarby. I och med torparsystemets avskaffande i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet uppfördes ofta lantarbetarbostäder vid gårdarna.

Handelsträdgårdar på Lovön

Närheten till Stockholm påverkade inriktningen på jordbruket. En allt större efterfrågan på jordbruks- och trädgårdsprodukter under 1800-talet var anledningen till att ett antal handelsträdgårdar anlades på Lovön vars varor levererades till Stockholm. Vid flera torp och sommarvillor finns de numer nedlagda handelstädgårdarna.

Under 1800-talet uppodlades merparten av ängsmarken till åker men under 1900-talet har jordbruket gradvis förändrats. Idag finns ett antal ridstall på Lovön. Det gör att åkermarken delvis nyttjas som betesvall.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Kungsgårdsvägen

178 93 Drottningholm
59.327778, 17.878333

Fakta

Byggår:
1500-talet
Hyresgäst:

Markfördelning

Drottningholms kungsgård består av totalt 1 699 hektar, varav:

537 hektar skogsmark
389 hektar åkermark
97 hektar betesmark
640 hektar övrig mark