• Ornäsloftet i Dalarna Fotograf: Åke E:son Lindman

Ornässtugan

På Ornäs gård nära Borlänge finns en stuga med Dalarnas mest berömda loft, Ornäsloftet. Här gömde sig Gustav Vasa under sin flykt undan danskarna 1521.

Ornässtugan med Ornäsloftet på Ornäs gård ligger i Borlänge kommun i Dalarna. Gården finns nämnd i skrift första gången redan 1368.

Mest känt är Ornäsloftet för den roll det spelade under Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Då Gustav Vasa 1521 var på flykt undan danskarna gömde han sig på Ornäs. Han blev dock förrådd av gårdens ägare Arendt Persson men dennes hustru Barbro Stigsdotter räddade Gustav Vasa som, enligt sägnen, lyckades undkomma sina förföljare genom att fira sig ut genom avträdet till en väntande släde.

Senmedeltida timmerbyggnadskonst

Ornässtugan är landets kanske främsta exempel på senmedeltida timmerbyggnadskonst och loftbyggnaden har tidigare ingått i en kringbyggd stormansgård. Bergsmannen Stig Hansson uppförde loftet och det fungerade som sommarhus och gäststuga. Det inrymde också en visthusbod på undervåningen.

Sveriges äldsta museum

Byggnaden inreddes till museum av kronofogde Jakob Brandberg redan 1753 och är därmed landets äldsta museum. Den nuvarande trappuppgången, spånklädseln och fönstren är från denna tid. Samtidigt insamlades en del föremål som har anknytning till Gustav Vasas tid. Sedan 1935 är Ornässtugan statligt byggnadsminne.

Borlänge kommun ansvarar i dag för visningsverksamheten. Sedan början av 2000-talet finns här även en servicebyggnad för hantverk, café och information. Den är ritad av Hidemark & Stintzing Arkitekter AB.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Stora Ornäs

781 94 Borlänge
60.50678, 15.55339

Fakta

Byggår:
Slutet av 1400-talet.
Arkitekt:
okänd
Hyresgäst: