Kulturvärden

Ornässtugan som pepparkakshus

Ornässtugan som pepparkakshus i en av jungfruburarna i Ornässtugan, pepparkakshuset är skapat av konditor Livia Thors. Ornässtugan är landets kanske främsta exempel på senmedeltida timmerbyggnadskonst och loftbyggnaden har tidigare ingått i en kringbyggd stormansgård. Bergsmannen Stig Hansson uppförde loftet och det fungerade som sommarhus och gäststuga. Det inrymde också en visthusbod på undervåningen. Foto: Mia Fernlund

Peppar, peppar ta i deg

Vi avslutar det historiska jubileumsåret 2023 för Gustav Vasa med att bygga Ornässtugan som pepparkakshus, inklusive det berömda dasset. Det är inte det enklaste vi har visat, men ett av de vackraste.

Idén till ett pepparkakshus tog sin form vid Kulturvärdens besök vid Ornässtugan hösten 2022. Ornässtugans konditor Livia Thors, tände på idén, skapade en modell och bakade huset där Gustav Vasa sägs ha undkommit sina fiender genom att fly genom dasset.

– Ornässtugan är en byggnad med många vinklar och detaljer så jag har gjort den i liten skala och förenklat, men valt att behålla de detaljer som jag tycker är utmärkande för byggnaden.

Dekorering med kristyr.

Livia Thors dekorerar trappräcket till pepparkakshuset. Foto: Mia Fernlund

För att byggnaden ändå ska få rätt känsla så har Livia Thors markerat vissa delar med kristyr.

– Räckets utskurna rosor har jag markerat som stjärnor i kristyr. När det gäller fönstren har jag bara skurit ut dem på kortsidorna där de väldigt karaktäristiska jungfruburarna är. Resterande fönster har jag markerat i kristyr i stället för att delarna inte ska bli så sköra.

Dasset är en viktig del av Ornässtugan, så den är förstås med. Och när man senast la om taket så la man dit näbbspån med sin speciella kantiga form, som Livia Thors har ritat med kristyr.

– Kristyren på trapphuset ser lite annorlunda ut, eftersom det taket faktiskt är annorlunda. Och så har jag valt att markera fönstren med kristyr så att man ska se de olika rummen - museirummet och festsalen.

– Det kluriga var framför allt att göra trapphuset som ju är svängt. Det löste jag genom att grädda den delen runt en rulle av folie. Sedan drog jag försiktigt loss delen när den svalnat. Det kan vara bra att göra ett par stycken eftersom de lätt går sönder.

Livia Thors mallar och instruktioner till pepparkakshuset samt recept på pepparkaksdeg och kristyr finns på www.sfv.se/pepparkakshus2023 

Konditor Livia Thors med Ornässtugan som pepparkakshus.

Livia Thors med det färdiga pepparkakshuset framför förlagan - Ornässtugan. Foto: Åsa Ehlis