I Lövstabruks byggnad ”Norra Klensmedjan” i gult Leufstategel finns den gamla smedjan från ca 1770. Byggnaden är den enda i bruket som fortfarande används som smedja vilket är väldigt värdefullt kulturmiljömässigt. Nu är smedjan ledig att hyra för dig som vill fortsätta bruka byggnaden på samma sätt som den gjorts sedan 1700-talet. Byggnaden ligger i den anrika bruksmiljön som innehåller verksamheter såsom museum på Herrgården och ett värdshus.

Smedjan och brukets historik

I norra Upplands skogar ligger Lövstabruk- ett av Sveriges största järnbruk. Här upplever du en genuin 1700-tals miljö med Bruksgatan, herrgård, värdshus, kyrka, park, dammanläggning och orangeri. I Lövstabruk har många konstnärer sina ateljéer och under sommarmånaderna är hela bruket ett stort turistmål med mellan 40 000-60 000 besök.

Smedjan med putsade väggar och den stora spisen.

Foto: SFV/Cecilia Wretling

Byggnaderna norra och södra Klensmedjan byggdes omkring år 1770 för att ersätta de två mindre smedjorna vid herrgårdens borggårdsgrindar (hovslagarsmedjorna). I klensmedjorna reparerades och smiddes verktyg och redskap som behövdes i jord- och skogsbruket och i järnhanteringen. Exteriört är byggnaden bevarad i sitt ursprungliga skick och omfattas av skyddsbestämmelser då det ingår i byggnadsminnet Lövstabruk.

Smedjan med arbetsbänk och putsade väggar.

Foto: SFV/Cecilia Wretling

Gjutjärnskamin på betonggolv och putsade väggar.

Foto: SFV/Cecilia Wretling

Om den lediga lokalen

På markplan är byggnaden inredd till smedja. För att få till en fullvärdig smedja kan hyresgästen behöva göra vissa investeringar själv. Övervåningen är en kallvind som kan hyras som förråd. Lokalarean är totalt 101 kvm i markplan med smedja samt en vind som inte är uppmätt. Lokalen är ledig omgående.

  • Hyra: ca 35 000 kr per år
  • Värme: direktverkande el bekostas av hyresgästen.
  • El: Hyresgästen har eget abonnemang.
  • Toalett och fikarum: Finns ej i lokalen utan intilliggande byggnad nr 13, hantverkets hus, kan användas.
  • Vatten: Ingår i hyran.
  • Städning och sophämtning: Står hyresgästen för.
  • Snöröjning och sandning: Ingår i hyran

Planritning för Klensmedjan.

Kontakt