Statens fastighetsverk erbjuder nu möjlighet att hyra kontor i ett gårdshus i centrala Jönköping. Lokalen har bra läge nära tågstation och resecentrum. 

Det centrala läget gör att buss- och tågförbindelser finns inom gångavstånd. Goda parkeringsmöjligheter finns i närområdet, exempelvis en parkeringsplats strax bakom residenset.

Lokalen består av två våningsplan (40 + 67 kvm) med inre trappa som förbinder de båda planen. Våningsplan ett inrymmer en mindre hall, ett kontorsrum/väntrum och kök. Våningsplan två inrymmer övre hall, wc/dusch, två kontorsrum och vindsutrymme. I samma byggnad finns garage som hyrs av annan hyresgäst.

Lokalen är idag vakant. Tillträde enligt överenskommelse. Byggnaden är ett statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk. 

Historia om residenset:
På den plats där länsresidenset i Jönköpings län nu ligger låg tidigare Jönköpings slott. Under hundra år, fram till 1737 då det förstördes i en brand, hyste slottet länsstyrelsen, landshövdingens bostad och representationslokaler.

Det nya residenset ligger vid Rådhusparken i Jönköping och uppfördes i nyrenässansstil 1884-86 efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom. Det bestod av en huvudbyggnad i tre våningar med entré mot Rådhusparken och två kortare sidolängor. Byggnaderna inrymde landshövdingens residensvåning och lokaler för länsstyrelsen. I början av 1900-talet byggdes vindsvåningen ut mot gården och 1921-23 uppfördes en ny länga mot väster som förlängning till flygeln. Byggnaden har en välbevarad interiör där mycket av den ursprungliga karaktären bevarats.

Länsresidenset är statligt byggnadsminne sedan 1974. Av landets nuvarande länsresidens är detta bland de yngsta.

Länsstyrelsen hyr del av huset som representationsbostad och hem för landshövding med familj. Övriga delar i huset hyrs ut som kontorslokaler till olika företag.

Residensets huvudbyggnad och sidobyggnad som vetter ut mot huvudgatan en solig sommardag.

Gårdshuset till vänster och residenset till höger. Foto: Jana Julian

Visa bildspel

Kök med härligt schackrutigt golv. Foto: Jeanette Pihl, SFV

Visa bildspel

Gårdshus.

Gårdshuset med vitputsad fasad en gråmulen dag.

Gårdshus med egen entré från innergården . Foto: Jeanette Pihl, SFV

Visa bildspel

Toalett/dusch.

Kontakt

Hitta hit

Hitta till Kontor i Gårdshus i centrala Jönköping!

Västra vallgatan 2

Klicka på länken för att se platsen på Google maps.