Sveriges generalkonsulat i New York ligger i hörnet Park Avenue och East 64th Street i området Upper East Side. Ursprungligen utgjorde byggnaden fyra separata hus men har slagits samman till ett efter flera ombyggnader. Fastigheten ägs av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Svenskt i Upper East Side

Fastigheten som är registrerad som 600, 604 och 608 Park Avenue och 61-63 East 64th Street, är Sveriges generalkonsulat och inrymmer bostäder för svensk utsänd personal. Fram till januari 2010 fungerade byggnaden som Sveriges generalkonsulat. 2011-2013 renoverade Statens fastighetsverk fastigheten efter ett ambitiöst vårdprogram med mål att lyfta fram de kulturhistoriska värden som gått förlorade under tidigare renoveringar. SFV avslutade den stora renoveringen av 600, Park Avenue med att under 2014 också renovera intilliggande fastigheternas fasader och fönster. Under en tid var sedan fastigheten residens för den svenska FN-ambassadören. 2016 blev fastigheten på nytt Sveriges generalkonsulat.

Del av fasaden på generalkonsulatet i New York. Stenfasaden har klassicistisk dekor. Fönstren är höga och har sirliga smidesräcken.

Foto: Åke E:son Lindman

Växande verksamhet

Efter andra världskriget letade svenska staten efter en residensbyggnad till Sveriges generalkonsul. 1946 inköptes huset på 600 Park Avenue för detta ändamål. När fastigheterna 61-63 East 64th Street blev till salu, fick man möjlighet att bereda rum för generalkonsulatet och personalbostäder. Det innebar att en ombyggnad av husens interiörer var nödvändig. Personalen flyttade in 1947. Kort därefter förvärvades också fastigheterna 604 och 608 Park Avenue. Generalkonsulatets verksamhet expanderade avsevärt och 1965 beslutade UD att flytta kanslifunktionerna till modernare kontorslokaler. Sveriges generalkonsulat i New York är idag inhyrda på One Dag Hammarskjöld Plaza, korsningen 48:e gatan och 2:a avenyn, på 45:e våningen.

Interiör, generalkonsulatet i New York. Rum med kassett-tak, trä-paneler, en stor, öppen spis i sten och soffor i Josef Frank-tyg.

Foto: Åke E:son Lindman

Genomgripande ombyggnad

1984-85 genomförde Byggnadsstyrelsen, Statens fastighetsverks föregångare, en genomgripande ombyggnad av de fyra husen för att åstadkomma dels en fungerande bostad för generalkonsuln och dels så många lägenheter som möjligt. Byggnadsarbetena startade i augusti 1984 och husen var klara för inflyttning hösten 1985. Efter ombyggnaden hade fastigheterna totalt 21 lägenheter, tvättstugor, förrådsutrymmen och bastu. Välkända svenska formgivare som Carl Malmsten, Josef Frank, Carl-Axel Acking och Ingegerd Torhamn finns representerade i interiören. Arbetena omfattade även renovering av fasaderna.

Stort kulturhistoriskt värde

Byggnaderna i området där svenska FN-ambassadörens bostad ligger är sedan 1981 klassificerade som sk "landmark", dvs byggnader med ett historiskt värde vars exteriörer inte får förändras.

Utrikesdepartementet är hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till New York, USA. Sveriges generalkonsulat

600, Park Avenue, New York

Hitta på Google Maps