Sverige har länge ägt denna gräddvita palatsliknande byggnad i området San Isidro i Lima. Länge fungerade den som bostad för den svenske ambassadören. Från och med sommaren 2018 är den ambassadkansli för Sverige och för Finland.

Den palatsliknande villan byggd 1938, köptes 1940 av dåvarande Kungliga Byggnadsstyrelsen som ambassadörsresidens, bostad för den svenska ambassadören. En ombyggnad som gjordes 1956, ritades av J Fussing. I drygt 60 år, ända till våren 2001 då ambassaden lades ned fungerade fastigheten som residens för ambassadören.

Ambassaden i Lima. Trädgården med pergola och flaggstänger med Sveriges flagga, Finlands flagga och EU-flaggan.

Foto: Alex Ferry

Sverige och Finland får gemensam adress i Lima

När UD stängde ambassaden i Lima beslutades att Statens fastighetsverk (SFV) skulle behålla byggnaden och den hyrdes länge ut till hjälporganisationen Rädda barnen. Villan är en av få fastigheter i området som inte är av modernare snitt och är i sitt slag ett kulturarv värt att bevara. När Utrikesdepartementet bestämde sig för att öppna ambassad igen i Lima och Finska Utrikesministeriet också letade lokaler blev det en bra och effektiv lösning att lägga de båda ambassaderna på den gamla adressen. Byggnaden renoverades 2017-18. Renoveringen skapade kontor för de två ambassaderna, en pergola för bättre utomhusmiljö, energieffektivisering, jordbävningsförstärkning och stora förbättringar gällande tillgängligheten i huset. 2018 öppnar de svenska och finska ambassadkanslierna på denna sedan länge svenska adress.

Fastigheten i Lima förvaltas av Statens fastighetsverk.

Hitta hit

Hitta till Lima, Peru

Pje. La Santa Maria 120-130, San Isidro Lima

Hitta på Google Maps