Sveriges ambassad i Brasilia uppfördes 1973-74 och invigdes i januari 1975. Byggnadsstyrelsen, Statens fastighetsverks föregångare, fick ambassadtomten som donation från staden Brasilia 1966. I samma område finns ett sextiotal andra ambassader och de fyra nordiska länderna ligger på rad.

Helge Zimdal ritade ambassaden

Ambassaden i Brasilia. Låga hus klädda i blått kakel, inramade av lummig grönska.

Foto: Åke E:son Lindman

I motsats till staden som karaktäriseras av mycket glas och betong är den svenska ambassaden inbäddad i grönska. Arkitekten Zimdal liknade den en gång vid "en intim svensk by med norrländsk brytning". Anläggningen sluttar cirka 11 meter mellan högsta och lägsta platsen vilket gör att man kan se större delen av den från tomtens högsta punkt. När man kommer in på området vid huvudentrén har man kansliet i fonden och residenset till höger. Vidare finns personal- och servicebyggnad. De fyra husen bildar en kvadrat som i mitten omsluter en rund vattenfontän. Gården är belagd med vit stenmosaik, kantad av svart. På baksidan av kansliet finns stora avokadoträd som varje år i april ger frukt.

Blå svensk keramik i Brasilia

Byggkropparna har ytterväggar av blå, svensk keramik och sadeltak belagt med rött tegel. Golven i interiören utgörs av parkett och marmor. Dörrar och fönster har aluminiumramar. Kansliet består av två sammanfogade huskroppar med en viss nivåskillnad mellan de två. I den lägre huskroppen finns reception, sammanträdesrum, bibliotek och kontor för lokalanställda. I den övre byggnaden finns kontor för utsända, ambassadörens kontor och arkiv. Residenset har en liknande nivåskillnad så att man från entrén kan se salongen och terrasserna nedanför med swimmingpool och trädgård.

Ambassaden, Brasilia. Glasfasad mot trädgården. I förgrunden en simbassäng.

Foto: Åke E:son Lindman

Senare åtgärder

Statens fastighetsverk (SFV) har på 2000-talet utfört en hel del förbättringsåtgärder på ambassadanläggningen. Under 2011-12 byggde SFV ut ambassaden med ett viseringskansli. Den nya anläggningen ritades av Hidemark&Stintzing Arkitektbyrå. 2001 installerade SFV komfortkyla i kansliet och 2005 drogs all el om i anläggningen. 2016 belönades ambassadens insatser för att förbättra miljöarbetet på ambassaden med priset Grön ambassad.

Hitta hit

Hitta till Brasilia, ambassadanläggning

Avenida das Nacoes Qd. 807 lote 29, Brasilia

Hitta på Google Maps