Svenska staten köpte denna fastighet 1928 och använde den fram till 1964 både som ambassadkansli och residens. Efter femtio år som enbart residens hyser den återigen kansli, nu för såväl Sveriges ambassad som för den svenska OSSE-delegationen.

Byggdes för Moritz Szeps

Byggnaden, som stod färdig 1878, uppfördes ursprungligen som privatbostad åt den liberale judiske chefredaktören och tidningsägaren Moritz Szeps och ligger i centrala Wien. Svenska staten köpte fastigheten 1928 och den har fram till 1964 använts som både kansli och residens. När detta inte fungerade längre blev fastigheten i stället enbart ambassadörsresidens och bostäder för servicepersonal.

Ombyggt flera gånger

Sedan 1928 har en rad ombyggnader ägt rum. Den senaste var hösten 2013 till våren 2015 då SFV gjorde en genomgripande ombyggnad för att skapa moderna kontorsutrymmen för Sveriges ambassadkansli och OSSE-delegationen. Den vackra representationsvåningen bevaras och används nu för representation av de båda delegationerna.

 

Blandade stilar interiört

Huset utgörs av tre våningar med hel källare och är byggt i putsat tegel. Arkitekturen är en typisk "Ringstrassenarkitektur", vilket, i det här fallet, är en blandning av nyklassicism och nybarock med inslag av nyrokoko.

Liksom i arkitekturen blandas även i inredningen epokstilar som renässans, barock och rokoko, Louis XVI och klassicism. Representationsvåningen en trappa upp har en takhöjd på fem och en halv meter, här finns salonger, matsal, galleri och bibliotek. Nu blandas också de helt moderna arbetsrummen från 2015 med de övriga stilarna. Något som arkitekterna Hidemark&Stintzing tagit hänsyn till. Trädgården, på cirka 1800 kvm, ligger i en kraftig slänt. Här finns flera avgränsade platser och ett valvslaget källarutrymme.

Trappräcke

Trappräcke. Foto: Åke E:son Lindman

Mer hållbart efter renoveringen

Renoveringen 2013-15 var en utmaning på så vis att man tvingades hitta inte helt självklara lösningar för att anpassa en kulturhistorisk viktig byggnad till de många krav som en modern ambassadverksamhet har. Genom att skapa moderna och funktionella kontor i det som tidigare varit oanvända ytor - som källare och vind - lyckades SFV utnyttja husets fulla potential utan att förstöra de kulturhistoriska värdena. SFV tog också stor hänsyn till miljöaspekterna i renoveringen, bland annat byttes en gaspanna mot bergvärme,

Residenset är en av flera påkostade byggnader i närheten av det dominerande Gartenpalais Liechtenstein. Den palatsliknande stadsvillan är ett fint exempel på representativt boende i den Wienska societeten vid förra sekelskiftet. De kulturhistoriskt intressanta salongerna är byggnadsminnesmärkta enligt lokala lagar.

Idag är Justitedepartementet hyresgäst.

Alla bilder

Wien, Österrike. Sveriges ambassad och OSSE-delegation. Interiör.

Wien, Österrike. Sveriges ambassad och OSSE-delegation. Interiör. Foto: Åke E:son Lindman

Wien, Österrike. Sveriges ambassad och OSSE-delegation. Interiör.

Wien, Österrike. Sveriges ambassad och OSSE-delegation. Interiör. Foto: Åke E:son Lindman

Wien, Österrike. Sveriges ambassad och OSSE-delegation. Trappa.

Wien, Österrike. Sveriges ambassad och OSSE-delegation. Trappa. Foto: Åke E:son Lindman

Wien, Österrike. Sveriges ambassad och OSSE-delegation

Wien, Österrike. Sveriges ambassad och OSSE-delegation. Foto: SFV

Hitta hit

Hitta till Sveriges ambassad och OSSE-delegation i Wien, Österrike

Lichtensteinstrasse 51, Wien

Hitta på Google Maps