Sedan 2019 finns både Sveriges ambassad i Oslo och chefsbostaden i ett 1800-talshus på Inkognitogata 27. Det är beläget vid Kungliga slottet och är en av Sveriges äldsta fastigheter i utlandet, köpt 1906.

Chefsbostaden en av Sveriges första

Den svenska ambassaden och chefsbostaden i Norge, är belägen på Inkognitogatan 27 strax utanför centrala Oslo. Den ligger alldeles intill det kungliga slottet och slottsparken och är den tredje inköpta statsägda svenska fastigheten för utrikesrepresentationen. Den första var i Istanbul 1757 och den andra i Madrid 1904.

När unionen mellan Sverige och Norge upplöstes 1905, upprättade länderna diplomatiska förbindelser. Året därpå köpte svenska staten en fastighet för att det svenska sändebudet skulle få en bostad i Oslo. Det första sändebudet, Ernst Axel Günther, flyttade in med sin familj 1906.

Oslo, Norge. Ambassad och chefsbostad. Framför spröjsade fönster sträcker sig grenar på ett äppel-träd, fulla av frukt.

Foto: Hanne Eröy

Anpassning till klassicismen

Huset har anor från 1700-talet då den var en del av ett lantställe strax utanför stadens gränser. I dag utgörs fastighetens omgivningar av den kungliga slottsparken och slottet. Huset i klassicistisk stil uppfördes i början av 1870-talet efter ritningar av den norske arkitekten Ove Ekman. Från början hade huset, en elegant rektangulär byggnad, två våningar och putsad fasad.

Ägaren till huset, grosshandlare Adolph Holter med familj, bodde här fram till slutet av 1800-talet då Holter fick så stora ekonomiska problem att han var tvungen att sälja.

Ombyggnation

Oslo, Norge. Ambassad och chefsbostad. Interiör. Entrehallen är klädd i vit-målad trä-panel. Trappan till övervåningen har ett sirligt räcke.

Foto: Hanne Eröy

Den svenska staten köpte huset 1906 för en köpeskilling om 100 000 svenska kronor, vilket motsvarade drygt fyra miljoner hundra år senare. I samband med köpet byggdes huset om för att dels skapa en byggnad av mer svensk karaktär, dels för att anpassa huset för sitt nya ändamål som beskickningskansli och bostad. Ytterligare en våning, för att rymma ambassadkansli och gästrum tillkom liksom tillbyggnader för kök, serveringsrum, entréhall och veranda. Även fasaderna putsades om.

Den svenske arkitekten, Fredrik Lilljeqvist, känd för att bland annat ha ritat Kungliga Dramatiska teatern i Stockholm, ansvarade för ombyggnadsritningarna.

Ambassaden flyttar ut

Fram till andra världskrigets slut fungerade huset som både ambassadkansli och bostad åt det svenska sändebudet med familj. Från 1945 hyrdes tillfälliga lokaler i området fram till dess att ambassadkansliet år 1957 flyttade in i nybyggda lokaler på Nobels gate 16. Ytor som i och med flytten tomställdes i huset på Inkognitogatan byggdes bland annat om till gästrum och kockbostad. Något senare byggdes även ett portvaktshus i stil med huvudbyggnaden. I chefsbostaden har många representationsmiddagar och möten ägt rum och viktiga kontakter har knutits på Inkognitogata 27.

Ambassaden flyttar in

Sedan 2018 har chefsbostaden genomgått en renovering och anpassning för att åter välkomna ambassaden i samma byggnad, och cirkeln slöts 2019 när chefsbostaden och kansliet nyinvigdes. Då båda husen var för stora och hade tomma ytor var lösningen att slå ihop samtliga funktioner på en adress.

Oslo, Norge. Ambassad och chefsbostad. Till-byggnaden med kansli-expedition

Foto: Hanne Eröy

Interiört har ombyggnaden främst handlat om vindsvåningen som har byggts om för att fungera som kansli. Exteriört har garaget rivits och ersatts med en ny byggnad i samma storlek, på samma plats. Här hittar vi nu husets nya entré och den konsulära expeditionen. En rolig och fin detalj är att ytterdörren, konstnärligt gestaltad av Göran Strååt på 1950-talet, flyttats från det tidigare ambassadkansliet för att få en viktig funktion här.

Idag är Utrikesdepartementet hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Sveriges ambassad och chefsbostad i Oslo, Norge

Inkognitogata 27, Oslo

Hitta på Google Maps