1991 skrevs ett 60-årigt arrendekontrakt mellan Sverige och Estland och 1994 invigdes den helt nyrenoverade svenska ambassaden i Tallinn. Fastigheten rymmer i dag ambassadkansli och ambassadörens bostad.

Ett svenskt barockpalats

På Pikk 28 i Tallinn har det funnits anknytning till Sverige sedan 1600-talet. När Kungliga Byggnadsstyrelsen fick erbjudande om att överta det så kallade Rosenska huset var det därför inte första gången byggnaden skulle bli svensk. 1991 skrevs ett 60-årigt arrendekontrakt mellan Sverige och Estland och 1994 invigdes den helt nyrenoverade svenska ambassaden i Tallinn. Fastigheten rymmer i dag ambassadkansli och ambassadörens bostad. I flyglarna finns tre mindre övernattningslägenheter.

Axel von Rosen byggde huset

1670-75 byggde Axel von Rosen ett palats på den tomt han ärvt av sin far. Axel von Rosens far hade i sin tur köpt tomten av änkan till pastorn i den svenska församlingen. Vem som ritade huset är osäkert. Eftersom det fanns få arkitekter under denna tid var det vanligt att man lät byggmästare rita husen. Byggmästaren på det Rosenska huset var Gert Fohrberg. Huset präglades av den svenska stormaktstidens smak och de arkitektoniska förebilderna kom från Holland och Frankrike. Huset har en sparsmakad klassicistisk stil, gatufasaden pryds av pilastrar med joniska kapitäl.Taket är ett brant valmat tegeltak.

Grannskap med Svarthuvudbröderna

Sedan 1600-talet har den närmaste grannen varit brödraskapet Svarthuvudena. När palatset byggdes hamnade man genast i fejd med brödraskapet eftersom det ansågs bli för högt och dessutom var fasaden vänd mot gatan, vilket inte var estländsk kutym. När den största renoveringen i husets historia sedan skulle göras på 1860-talet var det dags för ännu en tvist med brödrasällskapet. Trots motstånd genomfördes renoveringarna som i princip raderade de kulturhistoriska detaljerna fram tills dess. Grannskapet med Svarthuvudena lever vidare än i dag.

Interiör, ambassaden i Tallinn. Salong med kakelugn och mönstrat trägolv, inrett med en flygel och möbler i empir-stil.

Foto: Åke E:son Lindman

Renoveringen 1992-94

När Kungl Byggnadsstyrelsen och sedan SFV renoverade ambassaden 1992-94 bestämde man att fasaden skulle behålla sitt utseende från renoveringen 1862. Gårdsflyglarna byggdes på med en våning och takteglet byttes ut. Vinden sanerades från svampangrepp. När det gällde interiörerna gav man olika rum prägel av olika tider. I ambassaden finns därför bland annat rum inredda i barock, empir och gustaviansk stil. Renoveringen av ambassaden övervakades genom ett intensivt samarbete mellan det svenska och estländska Riksantikvarieämbetena i samarbete med Kungl Byggnadsstyrelsen sedermera SFV.

Idag är Utrikesdepartementet hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Sveriges ambassad i Tallinn, Estland

Pikk 28, Tallinn

Hitta på Google Maps