"Nordmarka er for oss et fredet og herlig sted. Et slikt lite stykke av Nordmarka var det beste vi syntes vi kunde gi dere". Så sade Norges dåvarande statsminister Einar Gerhardsen den 2 oktober 1960 då han överlämnade Voksenåsen till den svenske statsministern Tage Erlander. Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige som tack för den hjälp som norrmännen fick av svenskarna under andra världskriget.I sitt tacktal sade Tage Erlander att Voksenåsen skulle bli ett "andligt kraftcentrum" och med särskild tanke på ungdomen ett ställe där det kulturella samarbetet och kontakten mellan de båda länderna kunde utnyttjas för bästa gemenskap. I alla år har Voksenåsens svensk-norska program verkat för denna inriktning.

"Sveriges vackraste utsikt i Norge"

Voksenåsen är ett modernt kurs- och konferenshotell som drivs kommersiellt parallellt med kulturella aktiviteter. Hotellanläggningen ligger 500 meter över havet och har en milsvid utsikt över Oslo och Oslofjorden. Avståndet till Oslo centrum är cirka en och en halv mil. "Trikken" som går från centrum och nästan ända fram till hotellet tar cirka 35 minuter.

Voksenåsen. Utsikt över Oslo och det kuperade landskapet kring Oslofjorden.

Foto: SFV

Voksenåsen växer

Anläggningen är idag dubbelt så stor som den var när den uppfördes. Bruksarean är cirka 7 000 kvm. Det finns 85 rum med 125 bäddar, restaurang och mötesrum i olika storlekar. Maximala kapaciteten för konferenser är 180 personer.

Voksenåsen har sedan det byggdes 1960 genomgått ett antal om- och tillbyggnader och moderniseringar. Den totala arean har utökats med flera tusen kvadratmeter. 2012 gjorde SFV en ombyggnad och modernisering av receptionen. På tomten om 33 000 kvadratmeter finns bland annat stor parkeringsplats, pool och motionsspår.

Hotellet är mycket smakfullt inrett och har vackra konstsamlingar. Statens fastighetsverk ansvarar för och bekostar fastighetsunderhållet.

Värme på höjden

Under 2013 påbörjade SFV och Voksenåsen tillsammans ett energieffektiviseringsprojekt. I ett grönt hyresavtal gjordes en överenskommelse, som sporrar båda parter att göra det mesta för en grön framtid för byggnaden.

Norska elen är relativt billig eftersom den till största del kommer från egenproducerad vattenkraft. Men på Voksenåsen bestämde man ändå att installera bergvärme. Det krävdes 27 stycken 200 meter djupa borrhål, varifrån det pumpas värme till två nya stora värmepumpar på 160kW vardera. Målet är att bergvärmen ska halvera den tidigare förbrukningen på runt 2,5 miljoner kW per år, vilket innebär att investeringen betalar sig på 10-13 års sikt. Anläggningen har varit igång sedan december 2014.

Voksenåsen, exteriör. Låga byggnader med hotellrum. De är byggda i terass-form och har gräs-tak. Bakom dem står granar.

Foto: SFV

Okända arkitekter vann med "Scherzo"

I maj 1955 överlämnades ett gåvobrev under högtidliga former av Norges statsminister uppe på den stora egendomen på Voksenkollen. Senare samma år utlystes en arkitekttävling för byggnaden.

Det vinnande förslaget, som kallades Scherzo, var utarbetat av de nyutexaminerade och ännu helt okända arkitekterna Hans-Kjell Larsen och Terje Thorstensen. För att försäkra sig om att gå i land med byggprojektet lät byggkommittén dem samarbeta med en mer erfaren arkitekt, Marius Sundt Hansen. Arkitekt Larsen har sedan uppförandet fortsatt att arbeta med Voksenåsens utbyggnader och utveckling fram till idag.

Voksenåsen, exteriör. Utsikt mot Oslofjorden. I för-grunden en skulptur av en horn-blåsande kentaur. Skulpturen, byggnaderna, gräsmattan och granarna är täckta av rim-frost

Foto: John Kottelin

Anläggningens karaktär övergripande

Naturen, topografin och utsikten över Oslofjorden är de element som utgör förutsättningarna för anläggningens utformning och placering. Byggnadernas proportioner och material samspelar med naturen där utsikten är huvudmotivet. 

Anläggningen har den sena modernismens formspråk med rena linjer, horisontalitet i volymerna och stora fönsterytor. Karaktäristiska material är slammat tegel, tjärat trä, koppar, natursten, portar av ek.

Voksenåsen har genomgått ett flertal förändringar, om- och tillbyggnader sedan anläggningens invigning 1960. Kapaciteten har mer än fördubblats. Då en av ursprungsarkitekterna, Hans Kjell Larsen, fortsatt att leda arbetet har förändringar och tillbyggnader varit i anläggningens anda. 

Under 2020 har angöringen till hotellet förnyats och i samarbete med Statens konstråd har platsen framför garaget berikats med en konstnärlig gestaltning genom Jenny Magnusson. Verket har fått namnet ”Luta, Lägga, Stapla”.

Interiörernas karaktär övergripande

Rumssambanden speglar de förändringar som gjorts med den ursprungliga huvudbyggnaden i centrum flankerad av de olika tillbyggnaderna. Kontakten med naturen och utsikten mot Oslo samspelar med interiören och bidrar med stora kvaliteer till upplevelsen. Interiören präglas av en enkelhet med rena linjer, ljus färgsättning och ett fåtal material. De senare tilläggen, exempelvis Dag Hammarskjöldpaviljongen från 2006 avviker i viss mån i uttryck och form. 

Interiör, Voksenåsen. Mat-teater i Dag Hammarskjöld-paviljongen

Foto: Bengt Krantz

Karaktäristiska material sedan 1960 är: vitmålade tegelväggar, skiffer, snickerier och parkettgolv av ek, undertak och paneler av gran o furu. Möblerna är i huvudsak skandinaviska kvalitetsmöbler av klassisk eller modern stil. Vissa ursprungliga möbler och belysningsarmaturer finns kvar om än med ny placering. 

En svensk-norsk konstsamling

I Norges nationalgåva till Sverige ingick en samling norska konstverk som blev grundplåt till dagens stora samling. Statens konstråd har också skänkt ett större antal verk till Voksenåsen. Den nuvarande konstsamlingen med flera hundra verk måleri, grafik, textil och skulptur är antingen donerad eller inköpt av Voksenåsen.

Idag är Voksenåsen konferens och hotell hyresgäst.

Bilder

Voksenåsen. Brons-skulptur av ett barn och en person i hatt och klänning, omgivna av duvor.

Foto: SFV

Interiör, Voksenåsen. Dag Hammarskjölds bibliotek med en del av konst-samlingen. Här står även enkla matsals-möbler i trä

Dag Hammarskjölds bibliotek. Foto: Alexandru Babos

Interiör, Voksenåsen. Konferens-sal i Dag Hammarskjöldpaviljongen. Taket är klätt i ljust trä med armatur av tunna trä-skivor

Dag Hammarskjöldspaviljongen. Foto: Bengt Krantz

Hitta hit

Hitta till Oslo, Norge. Konferenshotellet Voksenåsen

Ullveien 4, Voksenkollen, Oslo

Hitta på Google Maps