Den svenska ambassaden i Tokyo ligger i det attraktiva området Shiroyama Hills och har en terrassformad uppbyggnad som från två våningar sveper upp i en båge till nio våningars höjd. Den nuvarande svenska ambassadanläggningen stod färdig 1991.

Byggnaden omfattar lokaler för ambassadens kansli, residens, handelskontor och kontor för Tillväxtanalys. Dessutom finns här ett 20-tal lägenheter varav ungefär hälften används som bostäder för ambassadens utsända personal. Från och med hösten 2013 förhyr också externa hyresgäster kontor och några lägenheter. SFV planerar att delvis göra om rekreationsavdelningen, eventuellt till konferenscenter. I avvaktan på beslut om detta är delar av rekreationsavdelningen stängd.

Vångagranit och grön koppar

Fasaden tecknar stommens rutnät av Vångagranit som skiftar i nyanser av rostrött och rosa. Entrégården betonar svensk tradition genom gatstenens mönster, den tuktade grönskan och raden av gjutjärnsurnor. De många gröna koppartaken på olika höjd har sitt ursprung i japanskt tempelbygge.

Ambassaden i Tokyo. Gröna tak och en liten trädgård mitt bland sky-skraporna.

Foto: Åke E:son Lindman

Residens med japansk trädgård

I anslutning till ambassadkansliet ligger utställningshall, auditorium, stor möblerad terrass samt ett handelskontor. I utställningshallen ordnas då och då utställningar i syfte att främja svensk export. Kansliet finns på bottenvåningen och en trappa upp. Ovanför de två kontorsvåningarna, ligger residenset som en villa med planterade terrasser utanför. Representationsdelen av bostaden består av salong, atrium med öppningsbart tak, matsal, bibliotek och köksutrymmen. På detta plan finns också en japansk trädgård anlagd. Den privata delen ligger ytterligare en våning upp.

Björk dominerar inredningen

Den inre färgskalan är genomgående ljust nordisk med björk som dominerande träslag. I entréerna, trapphusen och utställningshallen är golven av finslipad Jämtlandssten. Representationsutrymmena består till övervägande del av moderna möbler, av vilka en del har renoverats och tagits med från den tidigare ambassadadressen.

Utrikesdepartementet är hyresgäst.

Bilder

Interiör, ambassaden i Tokyo. Trapp-hall med ljusa, rundade väggar, blankt sten-golv och inslag av trä.

Foto: Åke E:son Lindman

Ambassaden i Tokyo. En betongbyggnad i nio våningar. De översta fem våningarna är terasserade.

Foto: Åke E:son Lindman

Ambassaden i Tokyo. Plantering med buxbom och ett litet träd, vid residens-delen.

Foto: Åke E:son Lindman

Hitta hit

Hitta till Tokyo, Japan. Ambassadanläggning

1-10-3-100 Roppongi Minato-ku, Tokyo

Hitta på Google Maps