Ambassadanläggningen i New Delhi är inte bara vacker och inbjudande med sina rosa byggnader och stora grönytor, den är också under ständig utvecklig mot en mer hållbar och miljövänlig drift.

Ambassaden i New Delhi. Trädgården består av prydliga gräsytor, blommande buskar och formklippta träd.

Foto: Åke E:son Lindman

Svenskritad ambassadanläggning från 1950-talet

Sveriges ambassad i New Delhi byggdes i slutet av 1950-talet i diplomatkvarteren. Det var den indiska staten som 1954 sålde den 40 000 kvm stora tomten till Kungliga byggnadsstyrelsen. Den nya anläggningen skulle inrymma ambassad, ambassadörens residens, representationslokal, personalbostäder och rekreationsutrymmen. Projektet var ett stort samarbete mellan svenska och lokala entreprenörer och generalentreprenör var SENTAB. När ambassaden var färdig överlämnades den till den första svenska ambassadören i Indien Alva Myrdal.

Sida och Exportrådet flyttar in

1988-89 flyttade det svenska biståndsorganet Sida in i en ny tillbyggnad bakom kansliet. Samtidigt genomfördes en utbyggnad och renovering av personalbostäderna som blev färdig 1991. I slutet av 1990-talet uppfördes ett kontor för Exportrådet. 2005-06 bytte SFV samtliga fönster och dörrpartier i bostäderna. Det bidrog till bättre ljuddämpning, energibesparingar och bättre funktion. Under 2006-07 renoverade SFV den indiska personalens bostäder och samtidigt utfördes byte av ställverk.

2009 färdigställde SFV Exportrådets nya, större lokaler och de fick egen ingång. Arkitekt för båda kontoren var Pia Kjellgren Schönning. Samtidigt gjorde Statens fastighetsverk energisparande åtgärder, som installationer av solfångare för bostäder och modernisering av ventilations- och kylsystem. Nya utbyggnader för nytt viseringskansli och nya personalbostäder på ambassadområdet påbörjades 2011 och avslutades i början av 2013.

Byggnadsmaterial med lokal anknytning

Arkitektoniskt har tillbyggnaderna utformats för att matcha de existerande byggnaderna. Ytterväggarna har målats rosa, de karakteristiskt profilerade balustraderna och solskydden är vita. Det mesta av byggnadsmaterialet har lokal anknytning. Dörrar, fönster och inbyggda skåp är utförda i indisk teak och är tillverkade på plats. Golven är utförda i betongmosaik och på vissa ställen i marmor. Stora delar av de elektriska och maskintekniska installationerna har importerats från Sverige. Kontorsmöbleringen är svensk standardproduktion vilket ger interiören en svensk prägel.

Blå fontän i välskött trädgård

I chefsbostaden renoverade SFV år 2000 kök och badrum. En stor knallblå fontän byggdes på entréplanet mellan ambassaden och residenset. 1997-98 installerade SFV ett automatiskt bevattningssystem för trädgården vilket inneburit besparing av vatten. Den rymliga och välskötta trädgården är en viktig tillgång för ambassaden. 2010 grävde SFV nya brunnar för att initiera s k rain water harvesting på ambassadområdet. Den senaste brunnen, den fjärde i ordningen, invigdes våren 2014.

Fontänen på ambassadens gård i New Delhi. Bassängen är klädd i blå mosaik, och inramad av formklippta träd.

Den blå fontänen, ritad av Pia Kjellgren Schönning. Foto: Åke E:son Lindman

Miljöinsatser

SFV har i flera år arbetat aktivt tillsammans med ambassaden för att göra anläggningen så miljövänlig som möjligt. 2011 installerades drygt 500 kvm solceller på ambassadens tak. Ytterbelysningen har setts över och där har man fått ner energiförbrukningen till en tredjedel av tidigare förbrukning. Ventilation, som är en stor energislukare i varma länder, styrs där det är möjligt genom närvarogivare, på samma sätt som man tidigare gjort med belysningen på anläggningen.

2015 skaffade SFV en kompostmaskin, en maskin som nu genererar kompost till hela den stora trädgårdens behov. En servicebyggnad för komposten har också byggts på platsen - enbart med hjälp av återbrukat material från anläggningen. Precis intill står pumpsystemet för regnvatteninsamlingen. Denna ”miljöcell” ska nu förses med solceller på taket vilket kommer att göra miljöanläggningen helt självförsörjande på energi.

Bilder

Interiör, ambassaden i New Delhi. Sällskaps-utrymmen som delas av genom olika takhöjd, olika golv-beläggning och tunna draperier.

Foto: Anders Åkerberg

Interiör, ambassaden i New Delhi. Golv, väggar och tak är vita, möbleringen är enkel. Runt en ljusgård går räcken av glas.

Foto: Åke E:son Lindman

Interiör, ambassaden i New Delhi. Enkel sitt-grupp med knall-gula schäslonger och randiga kuddar. Väggen är milt grön.

Foto: Åke E:son Lindman

Hitta hit

Hitta till New Delhi, Indien. Ambassadanläggning

Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi

Hitta på Google Maps