Sverige var det första land som etablerade diplomatiska förbindelser med Angola 1976, kort efter det att landet blev självständigt. Den nuvarande ambassadbyggnaden uppfördes 1984-85.

Byggnaden ritades av två arkitekter på White & Partners, Rune Falk och Lisa Hanson. Efter en ombyggnad 2013-2014 blev bygganden ambassadkansli för såväl Sverige som Norge. 

Miramar - ett centralt område

Sveriges och Norges ambassadbyggnad i Angola är belägen i Miramar, ett område i den centrala delen av huvudstaden Luanda. Omgivande bebyggelse karaktäriseras av bostadshus i 1-2 våningar med trädplanteringar mot gatan. Ambassadbyggnadens skala är anpassad till den omgivande bostadsbebyggelsen.

Våningsplanens omfattning

Entréplanet rymmer reception, samtalsrum och väntrum samt vaktmästeri, förråd, uppehållsrum, bibliotek och kontorsrum. På övre planet återfinns ambassadörens tjänsterum, sammanträdesrum och övriga kanslilokaler.

Nordiskt träslag i interiören

Byggnadens stomme är utförd av platsgjuten betong med inner- och ytterväggar av putsad betonghålsten. Fönsterpartier är utförda av aluminium med isolerglasrutor. Ljust nordiskt träslag i form av björk återfinns i interiören. Dörrarna består av björk med stålkarmar och den fasta inredningen utgörs också till viss del av björk. Golven är genomgående belagda med klinker.

I samband med att ambassaden skulle delas av Sverige och Norge totalrenoverades den av Statens fastighetsverk 2013-2014.

Hitta hit

Hitta till Luanda, Angola. Ambassad

rua Garcia Neto 9, Luanda

Hitta på Google Maps