Den svenska ambassaden i Kairo ligger vid en lummig och lugn gata på ön Zamalek i Nilen. Nils Ahrboms ambassadanläggning har bokstavligt talat två sidor. En sluten fasad åt gatan och en öppen åt öster med utsikt över Nilen och en grönskande trädgård

Ambassadens slutna framsida med grind och svenska flagga.

Foto: Åke E:son Lindman

Avvisande fasad på ö i Nilen

Sveriges ambassad i Kairo ligger i diplomatkvarteren på ön Zamalek i Nilen. Nils Ahrboms och Hando Kasks ambassadanläggning har en sluten fasad åt gatan och en öppen åt öster mot Nilen. Detta är vanligt i mellanöstern, men fasadens utformning har också andra förklaringar. På 1970-talet var kriget en realitet i Kairos närhet. Hotet gick inte att nonchalera. Dessutom bekymrades arkitekten Ahrbom över vad det starka solljuset från söder skulle innebära för klimatet inne i ambassadbyggnaden. Lösningen blev den slutna stenfasaden, ett hus av sin tid och sin kulturella plats.

Solceller ger svensk energi

Under 2008 installerade SFV solceller på en yta av 250 kvm på ambassadens tak. Solcellerna alstrar ca 37 000 kWh per år. Överskottet skänks till det allmänna elnätet. En mätare på ambassaden visar besökare hur mycket energi som produceras vilket ytterligare ökar intresset för den här typen av miljöåtgärder.

Residens på samma gård

Residenset ligger parallellt med ambassaden, och husen är åtskilda av en stenlagd gård. Eftersom ambassaden och residenset är placerade så nära varandra är behovet av avskildhet stort. Residenset har en sluten fasad mot kansliet och en öppen mot trädgården och Nilen. Från matsalen och stora salongen leder glasdörrar ut till terrassen och trädgården. Längs med privatvåningen, en våning upp, löper en balkong med utsikt över Nilen.

Bilder

Ambassadens baksida med en gräsmatta, uteplats och och fasad med stora glasdörrar.

Foto: Åke E:son Lindman

Vy från ambassadens baksida som visar ett stort träd ut mot vattnet och stadens siluett

Trädgården intill ambassadörsresidenset i Kairo. Foto: Åke E:son Lindman

Hitta hit

Hitta till Kairo, Egypten. Ambassadanläggning

13 Mohamed Mazhar Street, Kairo

Hitta på Google Maps