Ambassadtomten i Etiopiens huvudstad Addis Abeba är en gåva från kejsar Haile Selassie till kung Gustav V. Den överlämnades till Sverige 1946 och på tomten låg då en villa som hade byggts under den italienska ockupationen 1939-41.

Trångboddhet gav ny kontorsbyggnad

Den första tiden var villan residens för ambassadören och ambassaden var inrymt i källarvåningen. Med tiden blev lokalerna för trånga och 1962 uppfördes en ny kontorsbyggnad på tomten efter ritningar av arkitekt Börje Wehlin. Det nya huset omfattade en våning med hel källare. I källarvåningen låg, förutom kanslilokaler, också en lägenhet som senare även den gjordes om till kontor.

 

Lanternintak och ljusa träslag

När det svenska biståndsorganet Sidas verksamhet skulle integreras med ambassadens beslöt man att bygga ut kontoret. Ombyggnaden genomfördes 1997-98 med hjälp av arkitekt Gunnar Åsells ritningar och innebar att ytterligare en våning byggdes på det gamla envåningshuset. Dessutom förbands huset genom en gång i markplanet med en länga före detta tjänstebostäder som numera också är kontor.

Genom ett lanternintak och stora öppningar i golvet mellan våningarna har Åsell fått in dagsljuset i husets innersta delar i båda våningsplanen. En lätt stålkonstruktion, en ny trappa och en vägg som löper i en svag bågform bidrar till att de gemensamma utrymmena känns stora och generösa. Inredningens ljusa och lätta färger understryks av möbleringen där man har eftersträvat en svensk känsla med blonda färgskalor och ljusa träslag. Väggarna är putsade och målade medan golven är täckta med linoleum och kalksten. 2007 kompletterades ambassaden med ett nytt viseringskansli och 2017 uppfördes en tillbyggnad med mötesrum och kontorsarbetsplatser utanför viseringskansliet.

Idag är Utrikesdepartementet hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Addis Abeba, Etiopien. Ambassadanläggning

Lideta Sub-City, Kebele 07/14, Addis Abeba