Besöksmål Besöksmål

Nya Älvsborgs fästning är öppen för besök. 

Nya Älvsborgs fästning ligger vid Göta älvs inlopp. År 1644 hade en dansk sjöstyrka spärrat inloppet till Göta älv genom att besätta Kyrkogårdsholmen. Efter att svenskarna med nederländsk hjälp, lyckats fördriva danskarna, beslutades att en ny fästning skulle byggas.

Samtidigt skulle den gamla och förfallna Älvsborgs fästning rivas. Den nya fästningen började byggas 1653 efter en befästningsplan av generalkvartersmästare Johan Wärnschiöld och var färdig 1677.

Nya Älvsborgs fästning. Närbild på en gammal kanon riktad ut mot vattnet.

Foto: Bert Leandersson

Danska flottan anfaller

1719 anfölls och besköts Nya Älvsborgs fästning av den danska flottan under flera dagar, varvid den fick stora skador som dock reparerades under de följande åren. Under 1700-talet utfördes flera om- och tillbyggnader. År 1766 revs tornets överdel och ett bombsäkert klostervalv uppfördes och tornet fick därmed sitt nuvarande utseende.

Slutet som försvarsanläggning

Från slutet av 1700-talet till 1866 fungerade fästningen som fängelse. Som mest fanns här drygt 100 fångar. År 1868 upphörde Nya Älvsborgs fästning att räknas som försvarsanläggning. Under första världskriget var fästningen förråd och förläggning i samband med mobiliseringen.

Sedan 1971 är Nya Älvsborgs fästning ett populärt utflyktsmål och här finns restaurang, café och museum. Fästningen är statligt byggnadsminne.

En av gårdarna i Nya Älvsborgs fästning, med en rödmålad brunnsöverbyggnad. I bakgrunden två förläggningsbyggnader och tornet.

Foto: Bert Leandersson

Hitta hit

Hitta till Nya Älvsborgs fästning, Göteborg

Nya Älvsborgs Fästning, 426 76 Västra Frölunda

Hitta till Nya Älvsborgs fästning