Besöksmål Besöksmål

Du kan besöka Greby gravfält. Läs mer på Tanum Turist.

Greby gravfält ett av Bohusläns märkligaste gravfält. Gravarna ligger på en ljungbevuxen västerslänt, många av dem krönta med mäktiga resta stenhällar.

Greby har givit namn åt fiskelägret och badorten Grebbestad och ligger strax norr om orten. Det är Bohusläns största gravfält med nästan 200 gravar som ligger tätt, nästan på varandra. Ovanligt många av dem har resta stenar i mitten. Andra har en fint lagd kedja av mindre stenar i ytterkanterna.

Ett tiotal gravar har undersökts, och gravfältet kan dateras till romersk järnålder och folkvandringstid, dvs 200 - 600 e Kr.

Gravarna består av 68 runda högar, 54 långhögar samt 47 runda och 12 ovala stensättningar.

Fynd från järnåldern

Linnés lärjunge Pehr Kalm besökte platsen 1742 och fick då berättat för sig att forntida skottar rest hit för att fiska, när sillen ”gick till”. Detta ogillades av tidens småkungar och efter ett blodigt slag begravdes inkräktarna på Greby gravfält.

Drygt hundra år senare berättar fornforskaren A E Holmberg om hur skottarna en gång anfallit och plundrat Tanum. Ett fruktansvärt och avgörande slag ska ha stått vid Greby, där skottarna besegrades och begravdes.

Ett tiotal av gravarna undersöktes 1873 av den blivande riksantikvarien Oscar Montelius. Förutom gravurnor med brända ben fann man sländtrissor, glaspärlor och benkammar. Fynden tyder på att Greby använts som begravningsplats på järnåldern, under tiden 200 till 600 år e Kr.

Sista vilostället för en fredlig befolkning

Nästan alla gravar innehöll samma slags fynd: en urna med brända ben, glaspärlor, kam av ben och ett dekorerat keramikkärl försett med öra. I en av högarna påträffades en lerkruka med en vit glasbit insatt i botten. Sådana ”fönsterurnor” har påträffats på ett par andra ställen i Sverige, men också i Norge, Tyskland och England. Inga spjut, svärd eller sköldar som vittnar om strid hittades alltså i gravarna.

Montelius tolkade fynden vid Greby gravfält som ett sista viloställe för en fredlig befolkning. Det enda spår av de omtalade skottarna som Montelius fann var de små dekorerade keramikkärlen med öra. Sådana har man nämligen även påträffat i Skottland.

Statens fastighetsverk tog över Greby gravfält från Riksantikvarieämbetet den 1 januari 2015.

Hitta hit

Hitta till Greby gravfält

Greby 10, 457 95 Grebbestad

Hitta hit på Google Maps