Brämön är en gammal fyrplats och fiskeläge beläget cirka 2,5 mil sydost om Sundsvall. Söder om Brämön ligger den lilla ön Brämökalv, vanligtvis kallad Kalven. Sundet mellan de båda öarna erbjuder goda badmöjligheter.

Skatt i form av strömming

Redan under 1400-talet var Brämön känt för sina fina fiskevatten, som har nyttjats flitigt av fiskare från Gävle och Sundsvall. När Gustav Vasa kom till makten fråntog han kustbefolkningen den urgamla rätten till fiske - istället fick fiskarna betala skatt i form av strömmingstunnor.

Brämöns fyr och lots-stuga på klippan ovanför hamnen. Ön är bevuxen med tallskog.

Brämön Norra fyren. Foto: SFV

Fiske, familj och kreatur

Fiskeläget på Brämön har mest använts på sommaren, även om det har förekommit vinterboende på ön. Sommartid levde ön upp eftersom ortsbefolkningen tog med sig familj och kreatur till ön. I slutet av 1600-talet fanns det 16 fiskebodar på ön, men fiskeläget växte och i 1800-talets början fanns det 30 bodar. Då räckte betet på ön knappt åt de 50 kor och 110 getter som fanns där. Den siste yrkesfiskaren lämnade ön 1949.

Heidenstamfyr och kapell

På norra Brämön finns en fyr som byggdes 1859. Intill står ytterligare en fyr som byggdes 1949, öster om Norrhamn. Fyren är konstruerad av Gustav von Heidenstam och ägs av Sjöfartsverket. Sedan fyren automatiserades 1972 har Brämön endast haft sommarboende. De flesta stugor på ön är privatägda. Liksom de flesta avlägsna öar har Brämön ett eget kapell. Det uppfördes 1624 av fiskare från Gävle och ägs av Svenska kyrkan.

Branta klippstränder och orkidérika skogar

På Brämön finns ett drygt 1 500 hektar stort naturreservat som bildades 2004. Området är också upptaget som Natura 2000-område. Vegetationen karaktäriseras av karga bergknallar, örtrik granskog och flera mindre myrmarker. Inom reservatet kan man träffa på inte mindre än sexton orkidéarter.

Hitta hit

Hitta till Brämön

Brämön, 862 96 Njurunda

Hitta på Google Maps