Länsresidenset i Karlstad ligger mitt i stan, med Klarälvens vatten på ena sidan och torghandelns myller på den andra. Det moderna citylivet kontrasterar mot Johan Fredrik Åboms idag gula 1800-talsbyggnad som har byggts på under åren.

När Värmland blev ett eget län 1779 fick Karlstad sin första landshövding, Johan Gustaf Uggla. Landshövdingarna hyrde bostad och kanslilokaler fram till 1822 då kronan köpte Arfwidssonska gården vid Stora Torget och inredde den till länsresidens. Huset brann ner 1865 då en brand förstörde stora delar av Karlstad.

Stadsprivilegier av Karl IX

Karlstad fick sitt namn efter Karl IX som gav den stadsprivilegier. Kungen byggde en gård på domkyrkans nuvarande plats. Där residerade örebrolandshövdingarna, som då härskade över Värmland, när de besökte Karlstad. Det så kallade Kungshuset revs 1660.

Nytt residens vid Klarälven

Staden byggdes upp efter en ny stadsplan. Det nya residenset uppfördes vid Klarälven och i andra änden av kvarteret byggdes rådhuset. Johan Fredrik Åbom, förste arkitekt och intendent för kronans hus i landsorten vid Överintendentsämbetet, fick i uppdrag att projektera residenset som uppfördes 1869-71. Residenset byggdes i två våningar med kanslilokaler i bottenvåningen och landshövdingens bostad i den övre. Fasaden är putsad och bottenvåningen rusticerad med rundbågiga fönster. Taket var ett valmat sadeltak. Två tvåvåningsflyglar rymde stall, vagnshus och andra ekonomiutrymmen.

Ombyggnader på 1900-talet

På 1900-talet tyckte man att residenset var för trångt. Arkitekt Bror Almquist presenterade ett förslag till ombyggnad 1914, men första världskriget satte stopp för byggplanerna. Ombyggnaden gjordes 1921-23 och en tredje våning lades till ovanpå den befintliga byggnaden. Samtidigt genomfördes stora invändiga ombyggnader och reparationer. Den gamla landshövdingevåningen blev nu kontor och lanshövdingen fick sin bostad i påbyggnaden. Landshövdingevåningen och vindsvåningen renoverades 1949. Landshövdingevåningen har fräschats upp 1967 och 1977. De ursprungliga flyglarna revs och ersattes med de nuvarande flygelbyggnaderna.

Hela residenset renoverades 1991-92 av Byggnadsstyrelsen och exteriören fick då sin nuvarande färgsättning. De två nedre våningarna inreddes för länsrätten och landshövdingevåningen högst upp i huset renoverades.

Statligt byggnadsminne

Sedan 2018 är Länsresidenset i Karlstad statligt byggnadsminne. Det är en typisk representant för offentliga byggnader från tiden. Byggnadsminnet omfattar residensbyggnaden, gården framför och den omgärdande muren, som tillsammans utgör en skyddsvärd helhet. Karlstad residens förvaltas av Statens fastighetsverk.

Idag är Länsstyrelsen i Värmland hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Residenset i Karlstad

Residenstorget 1, 652 25 Karlstad

Hitta på Google Maps