Statyn som föreställer Karl XII (1682-1718) är modellerad av Johan Peter Molin (1814-73). Den göts på Kungliga Myntet på Kungsholmen av Heroldt från Nürnberg i två omgångar. Bronsen väger två och ett halvt ton.

Karl den tolftes staty i Kungsträdgården. Ärgad brons-staty av en man som pekar åt sidan med vänstra handen. I den högra håller han ett svärd.

Foto: Åke E:son Lindman

Statyn kom till på initiativ av bland andra publicisten August Sohlman och den liberale politikern och författaren August Blanche för att hedra svenskarna som stupat i slaget vid Poltava 1709. Insamling till ändamålet skedde vid en fest i Mothanders cirkus och en tävling utlystes. Johan Peter Molin som då arbetade på sin fontän i Kungsträdgården vann. Han gjorde flera skisser av Karl XII:s klädesplagg som nu finns på Livrustkammaren.

Fyra mörsare

De fyra mörsarna som omger statyn är gjutna i Dresden 1678 och erövrades av Karl XII när svenskarna återtog fästningen Neumünde vid Riga från sachsarna den 11 december 1701. Relieferna på pjäserna föreställer Proserpinas bortrövande.

Molin byggde en ateljé på gården till sitt hus vid Näckströmsgatan för att kunna studera sin kungastaty i dagsljus. Statyn avtäcktes den 30 november 1868, på 150-årsdagen av Karl XII:s död vid Fredrikshald i Norge.

Hitta hit

Hitta till Karl XII:s staty i Kungsträdgården

Kungsträdgården, 111 47 Stockholm

Hitta på Google Maps