Denna byggnad uppfördes ursprungligen som karantänsbyggnad på karantänstationen vid Djurhamn i Stockholms skärgård. Sedan karantänstationen upphört inlöstes byggnaden 1858 av Flottan och i juli 1859 transporterades den av lastgaleasen Tärnan och ångslupen Nordstjärnan till Kastellholmen.

Huset monterades upp på platsen för det rivna Sommarsjukhuset, som det var tänkt att ersätta. Det kom dock aldrig att användas enbart som sjukhus utan redan från början även som kasern och tjänstebostäder.

År 1867 byggdes huset om och efter detta att uteslutande innehålla bostäder för underofficerare.

Till underofficersbostället hör också det stora uthuset öster om Flaggkonstapelbostället.

Hitta hit

Hitta till Underofficersbostället på Skeppsholmen

Skeppsholmen, Stockholm