Östra kanslihuset tillsammans med det västra kans­lihuset och mellanliggande järnstaket med grindar har trots sin lilla skala ordnats till en monumental entré till varvsområdet på Skeppsholmen.

Från verkstad till vaktbyggnad

På denna plats byggdes 1730 en blockmakarverkstad och från 1830 inrymdes här Flottans högvakt.

Den nuvarande byggnaden uppfördes som kontor 1862-64 efter ritningar av Victor Ringheim, chefen för Mekaniska departementet vid Kungliga Flottans station i Stockholm. Samtidigt som huset byggdes fick Västra kanslihuset, sitt nuvarande utseende. Mellan dessa båda hus uppfördes en entré till örlogsvarvet med gjutjärnsstaket och grindar.

Under uppförandet av östra kanslihuset fick man K Maj:ts tillstånd att sätta upp ett s.k. "byggnadsur" i ett torn på taket. Det finns fortfarande kvar.

Östra kanslihuset, eller Vakthuset som det länge kallades, användes som varvschefens kansli från 1875 fram till 1969, då örlogsvarvet flyttade till Muskö. Sedan dess används huset som kontor.

Idag är Strömma hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Östra kanslihuset på Skeppsholmen

Svensksundsvägen 17, 111 49 Stockholm

Hitta på Google Maps