Besöksmål Besöksmål

Östasiatiska museet är öppet för besök. Mer information hittar du här: Östasiatiska museet

Om det finns en röd tråd i tyghusets historia är det att huset aldrig riktigt använts till vad det varit tänkt för. Huset har inrymt allt från repslagarbana till lejonkula och magasin innan Östasiatiska museet flyttade in.

Först repslagarbana och sedan stall

År 1663 färdigställdes en repslagarbana på den plats där Tyghuset senare skulle uppföras. Här tillverkade man rep till flottans fartyg, och därför är huset är så långt.

Men vid middagstid den 7 maj 1697 bröt elden lös i slottet Tre Kronor. Elden spred sig snabbt till Skeppsholmen där repslagarbanan och flera andra byggnader brann ned. Genom att utnyttja de rester som blev kvar efter repslagarbanan byggdes 1699-1704 ett stall för Karl XII:s drabanter. Dessa män utgjorde Karl XII:s elitkår och bestod av 200 officerare som, genom att de utmärkt sig för tapperhet i strid, blivit invigda i denna exklusiva grupp. För ritningarna stod Nicodemus Tessin d y. Eftersom drabanterna följde kungen i fält år 1700 kom dock aldrig byggnaden att användas som stall.

Artilleripjäser flyttar in och huset byter namn

Åren 1724-28 byggdes södra hälften av huset om för den nyinrättade Galärflottans räkning. Här inreddes nu förråd för handeldvapen och artilleripjäser. Tyghus heter det efter det tyska ordet "zeug" som betyder material. Nu nyttjades huset som förråd i ca 200 år. Kuriosa är att man under 1731 byggde om norra delen till lejonkula för att under cirka tre månader härbärgera de tre lejon, tre tigrar och en vildkatt som kom som en gåva till kung Fredrik.

1740-1945 användes huset som magasin för olika material och under samma period har flera ombyggnader genomförts. Huset växte på höjden med en våning åren 1855-58 efter ritningar av Gustaf Adolf Blom, Flottans arkitekt och under åren 1916-17 bygges även den norra delen på med ytterligare en våning.

Ett museum för östasiatisk konst

År 1959 beslutade Kungl. Maj:t. att ett museum för östasiatisk konst skulle bildas. Efter en större ombyggnad ritad av arkitekt Per Olof Olsson flyttade Östasiatiska museet in 1963. En ny entréport av järn, skapad av Torsten Fridh, lät man då tillverka och sätta upp. 

Under 2003-04 renoverades museet och man fick en ny entré och reception, nya varuhissar för att underlätta hanteringen av utställningsföremål, lättillgängliga verkstadslokaler och nya arkiv. Även arbetsmiljön, logistiken och museets kapacitet har förstärkts för att kunna ta emot ett ökat antal besökare.

Hitta hit

Hitta till Östasiatiska museet i Tyghuset

Tyghusplan 4, 11149 Stockholm

Hitta på Google Maps