Det pampiga vita huset byggdes åren närmast kring 1730 och var fullt färdigt 1732. Byggnaden uppfördes som kronomagasin, där statens spannmålsräntor, arrenden och andra avgifter som erlades in natura, förvarades. År 1795 blev huset förråd för armén.

Förråd då och nu

År 1898 utarbetades planer för att bygga om magasinet till kasern för Flottan, men det förblev magasin för Armén ända fram till dess krigsmakten lämnade Skeppsholmen och har även därefter använts som kallförråd.

Unik byggnad i Stockholm

Intendenturförrådet är den enda bevarade monumentalbyggnaden av Johan Eberhard Carlberg. Intendenturförrådet har i stort fått behålla sitt utseende från uppförandet. Byggnaden används än idag som kallförråd. Inga genomgripande ombyggnader har utförts, bortsett från en installation av en hiss.

Även interiört har byggnaden ålderdomliga och ursprungliga ytskikt. De råa slitna ytorna ger genom sin patina både en förståelse av tidens gång och en estetisk upplevelse. Det är en av de äldsta bevarade originalinteriörerna på Skeppsholmen. Här finns avtryck från senare epoker men helheten är påtagligt autentisk och få moderna material finns i byggnaden.

Intendenturförrådet har fått behålla sin ursprungliga funktion som magasin och den har genomgått mycket få förändringar. Att en byggnad från 1700-talet, mitt i huvudstaden är så oförändrad, är mycket ovanligt. Den är dessutom unik på Skeppsholmen såtillvida att den aldrig har disponerats av Marinen.

Hitta hit

Hitta till Intendenturförrådet på Skeppsholmen

Flaggmansvägen 5, 11149 Stockholm

Hitta på Google Maps