På Drottninggatan 17 i kvarteret Loen i Stockholm ligger forna Sundsvalls handelsbanks fastighet från 1908. Byggnaden har en fantasifull jugenddekor med blommor och blad, ödlor och örnar.

Ett av Stockholms nya bankpalats öppnade 1908 i hörnet Drottninggatan Karduansmakargatan – Sundsvalls handelsbank, ritad av arkitekt Thor Thorén. Den putsade huskroppen svänger mjukt runt gatuhörnet, sväller ut i burspråk och hålls samman av horisontella fasadband.

Detalj av stendekor på Sundsvalls Handelsbanks fasad. En kameleont omgiven av insekter och blad.

Foto: SFV

Kunderna kom in i banken genom entrén från Drottninggatan, och gick över vitt marmorgolv under kryssvälvt tak innan de kom in i bankhallen. Där släppte en lanternin in dagsljus ovanifrån, som glimmade i blanka stucco lustroväggar och gjorde skuggor i sirliga jugendstuckaturer. Ingång direkt från gatan och överljusbelyst bankhall var den typiska lösningen för den tidens banker.

Kvarteret Loen inhyser Dansmuseet.

Foto: Peter Steen

Bankverksamheten upphörde

Mellan gatuplanets sockelparti av röd sandsten och de övre våningarnas putsfasad löper en fris av omsorgsfullt formgivna ornament. Thor Thorén samarbetade med den store Ferdinand Boberg under tiden för Sundsvalls handelsbank och ornamentiken har drag av Bobergs arbete. Detaljerad, spröd och skarp. Banken kan vara ett av de projekt Ferdinand Boberg skissade på men överlät åt medarbetare att slutföra och signera, i det här fallet Thor Thorén.

Bankverksamheten upphörde 1974 och användes därefter av Regeringskansliet. SFV renoverade byggnaden 2011–2013 och anpassade den varsamt för Dansmuseet. De övre våningarna disponeras av SFV och Regeringskansliet.

Förra sekelskiftets bankkvarter

Thor Thorén använde sig av det etablerade schemat för bankbyggnader vad gäller planlösning och utsmyckning. Han framhävde byggnaden genom rondören i hörnpartiet som kröns med ett torn. Vid sekelskiftet låg landets finanscentrum längs ett stråk från Rödbodgatan till Nybroplan. Flera stora bankpalats trängdes i de här kvarteren. I grannskapet till Sundsvalls Handelsbank låg till exempel Nordiska Kreditbanken, Skånebanken, Sundsvallsbanken och Sydsvenska Kredit AB.

I dag är Regeringskansliet och Dansmuseet hyresgäster.

Hitta hit

Hitta till Sundsvalls handelsbank

Drottninggatan 17, 111 51 Stockholm

Hitta på Google Maps