Byggnaden på adressen Drottninggatan 8 började uppföras 1784. Därefter har tillbyggnader tillkommit genom åren. I dag är huset statligt byggnadsminne.

Kanngjutarmästaren Göran Jeske uppförde huset i tre våningar 1640 och man kan läsa byggnadsåret i ankarslutar av järn på fasaden. Ett dekorerat bjälktak från den tiden togs fram vid renoveringen 1994 i salen på första våningen. Huvudbyggnaden byggdes 1784 och 1821.

Välbevarade inredningar

Flygeln längs Jakobsgatan tillkom i etapper under 1700-talets andra hälft och 1821. Här finns välbevarade inredningar, bland annat märkliga dörrar med i trä skurna överstycken i empirestil på andra våningen.

Fasadens dekor från 1891 har ersatts av en rekonstruktion av 1821 års fasadindelning. Fastigheten förvärvades av staten 1967 och renoverades 1994–95 för Regeringskansliet.

Byggnaden är statligt byggnadsminne sedan 1995.

I dag är Regeringskansliet hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Drottninggatan 8

Drottninggatan 8, 111 51 Stockholm

Hitta på Google Maps