På Drottninggatan 12 i Stockholm byggdes 1892 ett modernt cityhus avsett för kontor och butiker. Byggnaden klassas som kulturhistorisk värdefull.

Drottninggatan 12. Smal byggnad i fyra våningar med gul tegelfasad och tak-kupor.

Foto: Sara Lahtinen

Byggnaden på Drottninggatan 12 uppfördes 1892 efter ritningar av arkitekt Hjalmar Kumlien. Byggnaden kan sägas vara ett av de första utpräglade cityhusen avsett för kontor och butiker. Detta avspeglas i den enkelt dekorerade fasaden som helt domineras av de stora skyltfönstren i två våningar. Byggherre var körsnär D Forsells söner.

På tomten låg tidigare ett bostadshus uppfört 1752, vilket tyder på att fastighetens äldre byggnader förstördes i den stora stadsbranden 1751 då stora delar av Klara brann ned.

Byggnaden förvärvades av staten 1979 och byggdes om för i första hand Regeringskansliet. Byggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull.

I dag är Regeringskansliet hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Drottninggatan 12

Drottninggatan 12, 111 51 Stockholm

Hitta på Google Maps