Västra stallet och Östra stallet tillhör kvarteret Krubban på Östermalm, som är ett stort och öppet kvarter med blandad bebyggelse från tre olika epoker: 1700-talets malmgård, 1800-talets regemente och 1930-talets museibygge.

I samband med en ombyggnad av kasernen på 1930-talet restaurerades Östra och Västra stallens exteriörer. Träluckor för intag av hö ersattes med fönster och utvändiga vinschbommar avlägsnades. Fönstren förstorades till dubbel höjd för att nå symmetri med de höga fönstren i Östra stallets ridhusdel. Uppfarten och gården stensattes vid samma tid.

Östra stallet – från stall till modern arbetsplats

Under 1950-, 60- och 70-talen byggdes de tidigare militära byggnaderna om och inreddes som kontor.

Interiör, Östra stallet i kvarteret Krubban efter ombyggnad och restaurering.

Foto: Åke E:son Lindman

Åren 2003–05 gjordes en genomgripande ombyggnad av Östra stallet för Riksantikvarieämbetets behov av bibliotek, arkiv och ämbetslokaler. Arkitekten Håkan Langseth, White Arkitekter AB, tog tillvara husets karaktär med dess öppenhet och rymd, de speciella träkonstruktionerna och enkelheten i helhet och detaljer.

Ett underjordiskt magasin i två plan för böcker och arkivalier har förlagts under kaserngården. Gården fick en ny beläggning som ökar den fysiska tillgängligheten.

Möte mellan gammalt och nytt

Ett viktigt mål för ombyggnaden var att bevara så stor del av byggnadens ursprung som möjligt. Träkonstruktionen är synlig, rengjord och nymålad.

Hälften av kalkstenskrubborna är bevarade och utgör ett karaktärsfullt inslag i biblioteksinredningen. De murade väggarna och hjärtväggen med sina valvöppningar är nyputsade och målade med kalkfärg. De befintliga fönstren av stål är renoverade, målade med linoljefärg och kompletterade med en ny inneruta.

Inuti stallet har gamla golvmassor schaktats ut för att garantera en sund inomhusmiljö och nytt undergolv har gjutits. Golven är nylagda av öländsk kalksten och massiva ekplank med ekträ från SFV:s egna skogar på Visingsö.

Som kontrast till de ursprungliga byggnadsdetaljerna har de nya tilläggen en tydlig modern karaktär. Till exempel är trappor och glaspartier av stål. Fasaden är omputsad och avfärgad i samma ljusa gula kulör som Västra stallet och plåttaket är omlagt.

Interiör, Östra stallet i kvarteret Krubban. Detalj av träpelare med stenfot.

Foto: Anders Bodin

Pelarna i Östra stallet

Mellan spiltorna i Östra stallet fanns träpelare som utgjorde mycket av karaktären i det gamla stallet. Hälften av pelarna var i så pass bra skick att de gick att behålla. Ett 30–40 tal pelare numrerades och demonterades för transport till Ebbalund i Gustavsberg utanför Stockholm för renovering. Där har de rötskadade delarna bytts ut mot nytt trä och mängder av spik dragits ut och purrats in.

Västra stallet öppnades under Hemliga rum

Under Hemliga rum i maj 2016 öppnade SFV Västra stallet för allmänheten. Länge hade det västra stallet fungerat i huvudsak som förråd för Riksantikvarieämbetet och Historiska museet. Det gamla höloftet visades upp i sin forna prakt och historiska bilder på kvarteret Krubban gladde många av besökarna som bodde i närheten. När lokalerna stod tomma kunde man se de gamla spåren från en tid då 200 hästar trampat här och utfodrats med hö och vatten från loft och gård.

Bilder

Exteriör, Östra stallet i kvarteret Krubban. Bakom byggnaden skymtar Oscars kyrka.

Foto: Anders Fredriksén

Interiör, Västra stallet i kvarteret Krubban före ombyggnad och restaurering.

Foto: Melker Dahlstrand

Interiör, Västra stallet i kvarteret Krubban. Matränna i sten.

Foto: Melker Dahlstrand

Exteriör, Östra stallet i kvarteret Krubban.

Foto: Anders Fredriksén

Hitta hit

Hitta till Västra stallet och Östra stallet, Stockholm

Storgatan 41, 114 55 Stockholm

Hitta hit på Google Maps