Besöksmål Besöksmål

Minnesvården på Blockhusudden är öppen för besök 

Läs mer Läs mer

Hela södra Djurgården ingår i Nationalstadsparken. Miljöerna är skyddade för sina höga kultur- och naturvärden och finns här för dig att uppleva.

Läs mer om Nationalstadsparken

Den 26 december 2004 inträffade flodvågskatastrofen i Sydostasien. Tio år senare beslutade regeringen att upprätta en minnesvård för att hedra minnet av dem som miste livet och skapa en gemensam plats för efterlevande, anhöriga och närstående. 

Verket Gravitational Ripples av Lea Porsager invigdes i juni 2018.

Minnesvården placerades på södra Djurgården i Stockholm, ett naturskönt och populärt utflyktsmål nära Stockholms stadskärna. Platsen är en södervänd sluttning med gamla fruktträd. I norr står en lund med grova åldriga ekar och lind. Artrikedomen är påfallande: hassel, körsbär, björk och andra trädslag bidrar till en plats med växlande skönhetsvärden över årstiderna. I väster finns en skyddande liten bergkulle, i öster skymtar Saltsjön mellan träden. Söder om platsen ligger en parkerings- och busshållplats.

En plats för både enskildhet och samvaro

Gravitational Ripples utgår från de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat. Konstverket vill förmedla de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och naturens förmåga att läka sår efter plötsliga händelser. Platsen är formad som en spiral av vallar som stiger ur marken. Samma typ av dubbelspiral, Fibonaccispiralen, återfinns i naturen, i galaxer, i snigelhus och i solrosor.

Minnesvårdens form smälter väl ihop med landskapet och ger utrymme för många olika upplevelser och känslor. På avstånd liknar den en bild, på närmare håll en skulptur och inne i den bildas olika rum såväl för stillhet som för rörelse. Här finns plats både för enskildhet och för gemensamma samlingar eller ceremonier. Jordvallarna som formar dubbelspiralen är täckta av gräs där besökarna kan slå sig ner. Flera olika öppningar finns i vallarna, markerade med stålklädda kortsidor. I minnesvårdens centrum finns två ovala formationer, en av dem har ingraverade namn på omkomna i flodvågskatastrofen. För att alla ska kunna ta sig hit finns en parkeringsplats intill platsen.

Ägarskap och skötsel

Minnesvården ägs av svenska staten. Statens fastighetsverk ansvarar för skötsel och underhåll. Kungliga Djurgårdsförvaltningen sköter växtlighet och mark.

Minnesvården på Blockhusudden. Sensommar och grönska. Ett äppelträd har släppt sin frukt på marken.

Foto: SFV

Namn vid minnesvård

Som en del i minnesvården kan besökarna ta del av namn på personer från Sverige som miste livet i flodvågskatastrofen 2004. De anhöriga har lämnat sitt samtycke till att ha med namnen.

Minnesvården kommer att fortsätta kompletteras med namn så länge anhöriga ger samtycke. Detta kommer att ske samlat vid några tillfällen.

Vill du ha med namn vid minnesvården?

Här kan du ladda ner och skriva ut Blankett för medgivande av namn vid minnesvård

Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten kan du mejla till minnesvard@sfv.se så postar vi den till dig.

Skicka sedan in ifylld och underskriven blankett till:

Minnesvård
Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

När du skickar in blanketten läggs namnet till i en lista över dem som miste sitt liv, och det kan anses utgöra behandling av känsliga personuppgifter. Listan används som underlag inför kompletteringen av namn på minnesvården. För att namnet ska finnas med krävs att alla dödsbodelägare är överens om att så skall vara.

Hitta hit

Hitta till Minnesvården på Blockhusudden

Sjötullsbacken, 115 25 Stockholm

Hitta på Google Maps