Besöksmål Besöksmål

Kungliga biblioteket är öppet för besök. Mer information hittar du här: Kungliga biblioteket

 

I 1800-talsbyggnaden Kungliga biblioteket i Stockholm inryms bland annat Vasakungarnas boksamlingar – och allt annat som har tryckts inom Sveriges gränser. 

För att rymma alla böcker och ge utrymme för den ökande verksamheten har biblioteket genom åren därför fått både tillbyggnader och genomgått renoveringar.

Kungliga biblioteket, Sveriges nationalbibliotek, fick sina första lokaler i slottet Tre Kronor år 1595 och bestod då av Vasakungarnas boksamlingar. Den äldsta förteckningen över det kungliga bokinnehavet gjordes år 1568. 1661 bestämdes det att tryckerierna var skyldiga att leverera två exemplar av varje skrift de tryckte till Kungliga biblioteket.

Stomme i gjutjärnskonstruktion

1870 fick arkitekten Gustav Dahl uppdraget att rita en ny byggnad till den kungliga boksamlingen på slottet. Biblioteket, som invigdes 1878, utformades efter internationella förebilder. Det blev en av landets första byggnader med stomme i gjutjärnskonstruktion. Bibliotekets exteriör hade ett drag av nyrenässans.

En av dem som var med om flytten från det kungliga slottet till det nya biblioteket var amanuensen August Strindberg. I "En dåres försvarstal" beskriver han sin arbetsmiljö i biblioteket: "En gigantisk hjärna, där de svunna generationers tankar ordnats i hyllfack".

Stora läsesalen, Kungliga biblioteket. Högt i tak, stora fönster. Längs ena väggen går gallerier med bokhyllor. Golv, pelare och läseplatser går i grönt.

Foto: Melker Dahlstrand

Den nya byggnaden blev snart för liten. Operans arkitekt Axel Anderberg ritade 1920 de flyglar som 1928 förlängde den 80 meter långa huvudbyggnaden på båda sidor.

Ombyggnad på 1950-talet

På 1950-talet blev lokalsituationen akut och arkitekt Carl Hampus Bergman gjorde då en generalplan för bibliotekets lokaler. Ombyggnaden genomfördes 1956–71 och man fick dubbelt så stora utrymmen genom att bland annat bygga ett underjordiskt bokmagasin bakom biblioteket.

Bergrum för böcker

På 1980-talet blev frågan aktuell igen. Man ville utöka biblioteket, men ändå bevara de kulturskyddade delarna av huset och Humlegården. Resultatet blev att man sprängde ut bergrum för två stora magasin om vardera fem våningsplan, 40 meter under marknivån.

Kungliga biblioteket. Baksidan mot Humlegården. En sluttande lanternin av glas och stål går ut från fasaden. Sommarkväll.

Foto: Åke E:son Lindman

I det gamla bokmagasinet från 1960-talet ryms nu annex med hörsal, utställningshallar och mikrofilmsläsesal. En lanternin av glas och stål spänner över trappan till annexet.

Kungliga biblioteket (KB) är statligt byggnadsminne sedan 1935.

Stor renovering 2011

Eftersom verksamheten för KB genom åren har förändrats och dess uppdrag har utökats innebär det bland annat fler människor i huset. Statens fastighetsverk renoverade därför under hösten 2011 och fram till sommaren 2013 huvudbyggnadens kontorsytor på de övre planen samt Annexet och entrén som fick ett nytt kafé.

Hitta hit

Hitta till Kungliga biblioteket

Humlegården, 102 41 Stockholm

Hitta på Google Maps