Kemiska övningslaboratoriet var Stockholms universitets första byggnad i Frescati. Den ritades av arkitekt Paul Hedqvist, som även stått för flera andra kända byggnader i Stockholm.

Kemiska övningslaboratoriet invigdes av Gustaf VI Adolf 1963 som Stockholms universitets första byggnad i Frescati. Byggnaden ritades av Paul Hedqvist i en arkitekttävling för universitetsområdet. Stilen är funktionalism med räta vinklar och fasaden indelad i kvadratiska proportioner. För att passa in i miljön vid Naturhistoriska riksmuseet kläddes huset i tegel.

Före detta kemiska övningslaboratoriet. En funktionalistisk, röd tegelbyggnad. Fönstren har vita foder.

Foto: Sara Lahtinen

Arkitekt Paul Hedqvist (1895–1977) ritade många kända byggnader i Stockholm. Exempelvis Skatteskrapan, Tranebergsbron och Dagens Nyheters hus. Han var sin tids främste arkitekt för komplicerade tekniska byggnader och skolor.

Kemiska övningslaboratoriet utformade han med två något förskjutna delar. Den ena byggdes i sex våningar, den andra i fem. Den lägre delen rymde laboratorierna och den högre kontoren. Kemiska övningslaboratoriet var kvar till 1995, då de flyttade till nya lokaler.

Sedan 2009 används byggnaden av Stockholms universitet och av Naturhistoriska riksmuseet.

Hitta hit

Hitta till Före detta Kemiska övningslaboratoriet

Frescativägen 54, 114 18 Stockholm

Före detta Kemiska övningslaboratorier på Google Maps