Besöksmål Besöksmål

Birka är öppet för allmänheten. Vill du veta mer så hittar du mer information här:
birkavikingastaden.se

Läs mer Läs mer

Vill du veta mer om Birka-Hovgården finns mycket information att hitta på Birkaportalen

Idag är det svårt att förstå att detta var en knutpunkt för handel i vår del av världen på 700-talet, men med en bra guide väcks staden och dess invånare till liv på de natursköna platser som Birka och Hovgården är i dag. 

Till Birka kom köpmän, hantverkare och varor från alla möjliga delar av världen. Om detta vittnar arabiskt silver, östeuropeiska pärlor, vackra glasbägare, keramik och exklusiva tyger - importvaror som byttes mot exklusiva nordiska varor såsom järn, hudar, horn och pälsverk.

I dag kan man undra varför det fanns en så viktig stad långt in i Mälaren, men under vikingatiden var Birka en blomstrande tätort och knutpunkt för handel i hela norra Europa. Placeringen var både central och väl skyddad inne i den djupa viken till Östersjön. Senare, på grund av landhöjningen, snörades viken av och blev en insjö – Mälaren.

Ansgar lyckades inte kristna Birka

Birka på Björkö i Mälaren var själva knutpunkten i det rika Mälardalen under vikingatiden. Staden anlades på 700-talet och blev en viktig handelsplats och en internationell hamn för besökare från när och fjärran. På Adelsö, på andra sidan fjärden, ligger Hovgården där kungen bodde.

Rekonstruerade byggnader på Birka, som iscen-sätter hur byn kunde ha sett ut på vikinga-tiden.

Foto: Mats Montner

På Birka finns ovanligt många lämningar efter vikingatidens människor. I arbetskvarteren fanns många slags hantverkare: kammakare, bronsgjutare, pärlmakare, väverskor och andra. De bodde i enkla hus, ordnade i rader upp från bryggorna vid vattnet.

År 830 kom den unge benediktiner-munken Ansgar till Birka. Under ett och ett halvt år predikade Ansgar i Birka och flera av stadens invånare lät döpa sig. Men Birka blev aldrig ett kristet samhälle.

Flytten från Birka

Efter ungefär tvåhundra år hände något med Birka – staden övergavs, människorna som bodde här valde att flytta någon annanstans. Kanske till Sigtuna, som blev Sveriges nästa blomstrande tätort. Anledningarna till att man flyttade från Birka känner vi inte till. Troligen låg det ett politiskt beslut bakom. Kanske bidrog även landhöjningen till att Birka miste sitt strategiska och lättåtkomliga läge.

Hovgården – kungens säte

Birka var Sveriges första egentliga stad med omkring 700 invånare under sin storhetstid. Den anlades av kungen, som själv bodde på Adelsö tvärs över sundet, i syfte att utvidga och kontrollera handeln i regionen. Kungen höll ordning i staden och skyddade den från att härjas och plundras på sina rikedomar.

På Adelsö ligger Hovgården som var kungens säte. Här finns också många lämningar, från vikingatiden och framåt. Vid den medeltida kyrkan finns flera större gravhögar. De tre största kallas Kungshögarna.

Runsten på Adelsö. En slingrande drake utgör skrift-bandet som runorna står i.

Foto: Micael Edlund

Vikingatidens kungsgård

På vikingatiden fanns här en hamn och i hamnviken står fortfarande en runsten vänd mot ankommande båtar. Vikingatidens kungsgård låg uppe på åsen och hade ett nära samband med staden. Härifrån styrdes Birka och hela Mälardalen av svearnas kung.

På platsen där kungsgården låg byggdes senare det medeltida Alsnö hus. Under 1300-talet förföll även det en gång så viktiga Alsnö hus och Hovgården förlorade därmed sin betydelse.

Birka och Hovgården i dag

Unesco utsåg Birka och Hovgården till Världsarv år 1993. På Björkö finns numera ett museum. Basutställningen berättar historien om Birka och visar föremål från de arkeologiska utgrävningarna. Museet är en enkel byggnad av massivt granträ med två utställningsrum, hörsal och butik, ritad av Gunnar Mattsson på Mattsson & Wik Arkitektkontor AB för Riksantikvarieämbetet och uppförd 1995–1996. 

Den 1 januari 2015 övertog Statens fastighetsverk förvaltningen av Birka och Hovgården från Riksantikvarieämbetet.

Bilder

Birka. Vid en brygga ligger några rekonstruktioner av vikingabåtar. Täta vassruggar fyller viken. Höst.

Foto: Jacob Hidemark

Utställningshall i Birka museum. Alla rummets ytor är av obehandlat trä och har stora ljusinsläpp.

Foto: Jacob Hidemark

Ansgarskorset på Björkö. Ett stenkors omgärdat av ett gjutjärns-staket på en klippa. Utsikt över museet och Björköfjärden.

Foto: Mats Montner

Hitta hit

Hitta till Birka Hovgården

Björkö eller Hovgårdsvägen, 178 92 Adelsö

Birka på Google Maps