I Lundagård hittar du universitetets nya gymnastik- och musiksal som uppfördes 1883 efter ritningar av arkitekt Helgo Zettervall. 

Byggnaden fick samma kilform som tomten men assymetrin doldes med en kuliss – fasaden mot Universitetsplatsen. Arkitekturen knöt an till befintliga byggnader, dels det gamla Kungshuset mitt emot, dels Anatomicum.

Efter en brand 1980 blev Palaestra kongress- och konsertbyggnad. Kapellsalen hade klarat sig, men inte gymnastiksalen. Den användes även vid undervisning i fäktning och läraren kallades fäktmästare. Åren 1805– 1813 var den tidigare lundastudenten Pehr Henrik Ling fäktmästare. Här i Lund började han utveckla en egen form av gymnastik, som blev så framgångsrik att Ling betraktas som ”den svenska gymnastikens fader”.

I dag är Lunds universitet hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Palaestra et Odeum i Lund

Paradisgatan, Lund

Hitta på Google Maps