Horsahallens hällristningsområde ligger i sydöstra Skåne. Här finns två områden med hällristningar, Yxornas häll vid havet och Stenkilsristningen lite längre inåt land. Området är ett av de rikaste och mest kända hällristningsområdet i Skåne. 

Hällristningar finns i Sverige över stora geografiska områden och tillhör vitt skilda tidsperioder. I Sverige framställdes de främst under bronsåldern. Den vanligaste formen av hällristning är skålgroparna, som höggs  in under sten- och järnåldern. Vi känner inte till hällristningarnas innebörd, men troligen hör de samman med religiösa aktiviteter.

Yxornas häll

I området vid Simrislund finns drygt 200 figurer. Ristningarna består av 45 skepp, ett 50-tal yxor, sju hjulkors, sex cirkelfigurer, fem vagnar och fyra människofigurer. Dessutom finns 40 skålgropar, små runda, inhuggna, ofta slipade gropar, som ibland anses ha med fruktbarhet att göra.

Ristningsytan vid berghällen vid det gamla stenbrottet är cirka 150 kvadratmeter. Yxfigurerna dominerar och de avbildas ofta med långskaftade yxor.  Det ser ut som bronsyxor från bronsåldern, troligen kultyxor eller processionsyxor.

Fornlämningarna dateras just till bronsåldern. Under 1800-talet fanns det ett stenbrott på platsen och det var då man upptäckte hällristningarna.  Troligen har det funnits fler ristningar, men de förstördes vid stenbrytningen.

Stenkilsristningen

Västerut från Yxornas häll ligger Stenkilsristningen. På hällen finns det 65 motiv såsom skepp, människor med yxor, hjulkors, hästar och över 100 skålgropar. Yxmännen går i procession och bär yxor likt den ceremoniella Borrby-yxan. På hällen finns även två stora skepp med hästhuvud.

 

Hitta hit

Hitta till Horsahallen hällristningsområde

Branteviksvägen 56, 272 37 Simrishamn

Horsahallen hällristningsområde