Besöksmål Besöksmål

Bäckaskog slott är öppet för besök. Mer information hittar du här: Bäckaskog slott

På näset mellan Ivösjön och Oppmannasjön i nordöstra Skåne anlades på 1200-talet ett kloster. 1537 drogs klostret in till danska kronan, byggdes om till en befäst slottsanläggning och blev efter freden i Roskilde ett svenskt slott och en mönstergill kungsgård.

Klostret från 1200-talet var ett så kallat premonstratenskloster, där munkarna kombinerade klosterliv med utåtriktad verksamhet och livnärde sig på jordbruk, fiske och trädgårdsodling. Delar av den gamla klosterkyrkan och munkarnas kök finns bevarade i dagens byggnader. En fiskdamm och den numera torrlagda kanalen ingick också i den medeltida anläggningen.

Borggården på Bäckaskogs slott. En grus-plan med en rad kanoner.

Foto: Melker Dahlstrand

Dansk befästning blev svensk

Vid den danska reformationen 1537 drogs klostret in till danska kronan. År 1584 skänktes Bäckaskog till Henrik Ramel, kronprins Kristian IV:s guvernör. Han och hans son Henrik Ramel den yngre byggde under åren 1584–1653 om det forna klostret till en befäst slottsanläggning. Bäckaskog fick sin nuvarande utformning med den kringbyggda gården under denna period.

Bäckaskogs slott blev svenskt efter freden i Roskilde 1658. Under åren 1678–85 bodde Rutger von Ascheberg på slottet. Han hade under kungen haft det högsta befälet över trupperna i Skåne och fick ansvaret för försvenskningen av Skåne. 1685 gjordes Bäckaskog till översteboställe vid Södra Skånska Kavalleriregementet.

Sommarställe och föredömligt jordbruk

När kung Oscar I var kronprins i början av 1800-talet arrenderade han slottet. Senare överlät han godset till sonen Karl XV, som vistades på Bäckaskog varje sommar från 1845 till sin död 1872. Under Karl XV:s tid utvecklades kungsgården till ett verkligt mönsterjordbruk. Dottern, drottning Louise av Danmark, disponerade slottet fram till 1900.

Hotell, konferens och spöken

Under 1900-talet försvann en del byggnader, bland annat den gamla kvarnen, orangeriet och några jordbruksbyggnader. 1956 skildes jordbruket från slottet. Bäckaskog arrenderades då av Gustaf Ferlenius, som gjorde slottet till ett populärt turistmål. Sedan mitten av 1900-talet är Bäckaskog ett levande slott med hotell, restaurang och konferenser. Envisa rykten hävdar också att det spökar här.

Bäckaskog slott och park är statligt byggnadsminne sedan 1935.

Hitta hit

Hitta till Bäckaskog slott

Barumsvägen 255, 290 34 Fjälkinge, Kristianstad

Hitta på Google Maps