På Ängakåsens gravfält finns mer än 130 fornlämningar från bronsåldern. 

Ängakåsen är ett stort område och här hittar man flera stensättningar, en skeppssättning och en älvkvarnsförekomst. Det går en hålväg genom gravfältet ner mot vattnet, troligen har det funnits en hamn vid Ängakåsen. ordet -kåse betyder just hamn. Den stora skeppssättningen är 60 meter lång, 8,5 meter bred och består av 30 resta stenar (några omkullfallna) och klumpstenar.

På gravfältet finns även Penninggraven som är en är en stor rest sten placerad i en 23 meter rund stensättning och omgiven av en kantkedja. Den resta stenen, benämnd Penningstenen, är drygt två meter hög och fram till 1920-talet fanns ett 25-tal skålgropar på stenen. Flera av skålgroparna försvann i samband med att stenen höggs i tre delar för att användas i en brokonstruktion.

Hitta hit

Hitta till Ängakåsens gravfält

Bredarör, Kivik