Vadstena klosterträdgård inrymmer de tre enheter som Birgitta föreskrev i sin klosterplan: fruktträdgården, krydd- och örtagården och gräsgården. I gräsgården, som liknar en blomsteräng, lär nunnorna ha anammat Birgittas råd, att vandra ut och andas frisk luft.

År 1369 skickade Birgitta hem sin väpnare i Rom, Johan Päterson, för att han bland annat skulle anlägga en trädgård för munkarna och nunnorna efter hennes planer. Päterson, ansedd som Sveriges förste trädgårdsmästare, reste inte tomhänt genom Europa. I bagaget hade han troligen ett flertal växter som bergamotter, valnöt, mullbär, äkta kastanj och en äldre typ av krikon samt örter, som han planterade.

Klosterlijor, eller snöklockor, i klosterträdgårdarna i Vadstena. Små, vita blommor.

Foto: Melker Dahlstrand

Paradiset på jorden

Systrarna ägnade sig bland annat åt att odla i klosterträdgården – symbolen för paradiset på jorden. Deras trädgård låg norr om klosterbyggnaderna och bestod av fruktträdgård, kålgård och örtagård. På södra sidan låg gräsgården där systrarna odlade rosor och vita liljor, symbolen för jungfru Marias renhet. Gräset symboliserade evigt liv.

Brödernas trädgård anlades söder om kyrkan av Johan Päterson, Sveriges förste kände trädgårdsmästare. Bröderna odlade bland annat valnöts och mullbärsträd. Deras trädgård är en av få i landet som använts utan avbrott sedan medeltiden.

Idag växer där knotiga äppel- och päronträd och i ena delen har en örtagård anlagts. Systrarna och bröderna odlade även medicinalväxter som de använde mot sjukdomar.

Reformationens intåg

Vadstena klosterträdgårdar. Tornhuset. En vitputsad byggnad med ett åttakantigt torn.

Foto: Anders Bodin

Reformationen kom och klosteregendomen drogs in till staten. Bröderna lämnade klostret år 1550 och den sista systern år 1595. Men trädgården fick en nådatid – hertig Karl beordrade nunnan Katarina Johansdotter att stanna kvar och sköta trädgården efter klostrets stängning år 1595. Det gjorde hon till år 1605. Därefter gick klosterområdet med trädgården skiftande öden till mötes, både som statlig och privat egendom.

I Tornhuset i nunnornas trädgård håller Vadstena folkhögskola till idag. I munkarnas trädgård skapades en örtagård på 1980-talet. Där finns en stor samling av äldre rosor.

Idag är Vadstena folkhögskola hyresgäst.

Bilder

Portal i tegelmuren mellan kyrkogården och Vadstena klosterträdgård.

En portal i Vadstena klosterträdgård. Foto: Mia Fernlund

Vadstena klosterträdgård. Tidig vår, marken är täckt av små vita blommor, klosterliljor. I bakgrunden skymtar byggnader.

Vadstena klosterträdgård. Foto: SFV

Hitta hit

Hitta till Vadstena klosterträdgård

Vadstena klosterområde, Vadstena

Hitta på Google Maps