Besöksmål Besöksmål

Rökstenen i Ödeshög är öppen för besök 

Till minne av sonen Vämod ristade fadern Varin mer än 700 runtecken i den fyra ton tunga sten som idag är känd som Rökstenen. Det är den finaste runsten Sverige har från 800-talet. 

Du hittar den vid Röks kyrka på turistvägen mellan Väderstad och Ödeshög. Här finns också ett utomhusmuseum som beskriver stenen och dess historia.

Det var den sörjande fadern Varin som på 800-talet skrev denna hyllning till sin döde son. Varin ristade in drygt 700 runtecken, en text som inte helt har uttolkats men ändå beskrivits som en av våra första dikter. Rökstenen anses vara en av våra märkligaste runstenar.

Informativt utomhusmuseum berättar om Rökstenen

Idag finns Rökstenen, som liger mellan Väderstad och Ödeshög, placerad under tak utanför Röks kyrka. I anslutning till Rökstenen finns ett utomhusmuseum som berättar stenens historia. Väldigt få runor från 800-talet finns bevarade och den fyra ton tunga Rökstenen är den främsta av dessa. Texten på Rökstenen är delvis ristad med lönnrunor (en skrift som inte alla ska kunna läsa) varför stenen bitvis varit svår att tolka. Hela sanningen om texten får vi kanske aldrig. Rökstenen är ristad på alla sidor och saknar bilder. Berättelserna bygger på ett flertal hjältesånger och sägner.

Runtexten på Rökstenen

"Till minne av Vämod stå dessa runor"

"Och Varin skrev dem, fadern, över den döde sonen. Jag säger det folkminnet, vilka de två stridsbyten voro, som tolv gånger togs som stridsbyte från man efter man. Det säger jag som det andra, vem som för nio släktled sedan miste livet hos reidgoterna och dog hos dem till följd av sin skuld".

"Då rådde Tjodrik den djärve, sjökrigarnas hövding, över Reidhavets strand. Nu sitter han rustad på sin gotiska häst, med sköld över axeln, den främste av Märingar".

"Då rådde Tjodrik den djärve, sjökrigarnas hövding, över Reidhavets strand. Nu sitter han rustad på sin gotiska häst, med sköld över axeln, den främste av Märingar"

Varin

"Det säger jag som det tolfte, var Gunns häst (vargen) ser föda på slagfältet, där tjugo konungar ligga. Det säger jag som det trettonde, till vilka tjugo konungar som satt på Själland under fyra vintrar, med fyra namn, söner av fyra bröder. Fem (med namnet) Valke, Rådulvs söner, fem Reidulv, Rugilvs söner, fem Haisl, Hords söner, fem Gunnmund, Björns söner. Nu säger jag minnena fullständigt . Någon... (stenen är här skadad, läsning och tolkning osäker) Jag säger det folkminnet, vem Ingvaldsättlingarna som blev gäldad genom hustruns offer. Jag säger ett folkminne, åt vilket en kämpeättling är född. Vilen är det. Han kunde krossa en jätte. Vilen är det. Jag säger ett folkminne: Tor. Sibbe från Vi avlade nittio år gammal (en son)".

Runstenen i Rök har den längsta bevarade runskrift som ristats i sten.

Hitta hit

Hitta till Rökstenen i Ödeshög

Röks Prästgård 1, 599 94 Ödeshög

Hitta på Google Maps