Besöksmål Besöksmål

Du kan besöka det gamla munkklostret. Läs mer på: klosterhotel.se

Idag används byggnaden som restaurang och konferenslokal.

Byggnaden hade ursprungligen en våning och interiören är delvis bevarad. Byggnaden fungerade under 1600-talet som krigsmanshusets inspektörsbostad. 1763-70 byggdes den på efter ritningar av C J Cronstedt och fick då sitt nuvarande utseende. 1795 gjordes byggnaden om till kurhus för veneriskt sjuka.

Mellan 1909-36 användes Munkklostret av Landstinget som sjukhus. Från 1936-2000 har Birgittastiftelsen disponerat byggnaden och upplät den mellan åren 1936-1956 till Svenska Turistföreningen som vandrarhem.

Idag används byggnaden som restaurang och konferenslokal. Vadstena Klosterhotell är hyresgäst.

Bilder

Munkklostret i Vadstena och ruinparken.

Foto: Micael Edlund

Munkklostret i Vadstena. Smides-skylt för "restaurant Munkklostret". Skylten är rund med en utskuren siluett av en munk som sitter vid ett matbord.

Foto: Micael Edlund

Munk-klostret i Vadstena. En vit trevåningsbyggnad, med hög entré-portal och en lägre flygel. Sommar och grönska.

Foto: Åke E:son Lindman

Hitta hit

Hitta till Munkklostret, Vadstena kloster

Klosterområdet, 592 30 Vadstena

Hitta på Google Maps