Besöksmål Besöksmål

Mårten Skinnares hus och Gamla Dårhuset är öppet för besök. Mer information hittar du här vadstenaslott.com

I början på 1500-talet tog Mårten Nilsson Skinnare initiativ till en hospitalsinstitution i Vadstena. Syftet var att tjäna gud och bereda plats för fattiga och sjuka samt pilgrimer på besök i staden. Vadstena hospital kom att bli en av Sveriges största och viktigaste vårdinrättningar.

Öster om klosterområdet står idag huset som bär Mårten Skinnares namn och minner om handelsmannen med det goda hjärtat. Mårten Skinnare hade troligen sina rötter i Vadstenatrakten, men det var efter handelsstudier i Stockholm hans karriär tog fart på allvar. 

Lyckade affärer med päls och skinn gav honom inte bara namnet Skinnare utan också inkomster utöver det vanliga. Vänskapen med Gustav Vasa ledde Mårten in på en ny bana och handeln med Bergslagens koppar och silver stärkte hans redan goda kassa ytterligare.

Visste du att:

Mårten Skinnares hus är landets bäst bevarade bostadshus från medeltiden.

Hospitalsmuseet, Vadstena. En tvåvåningsbyggnad i brun puts, med brant tegeltak. Ett trapphus i vitt trä är tillbyggt på ena långsidan.

Foto: Peter Östergren

År 1519 donerade klostret i Vadstena tre tomter till den övertygade katoliken Mårten Skinnare som genast började bygga ett hospital för fattiga, sjuka och pilgrimer. Av den ursprungliga anläggningen står Mårten Skinnares trevåningshus idag ensamt kvar - men från början ingick huset i en hospitalsmiljö som omfattade en hel rad byggnader. Stora dårhuset, där Vadstena Hospitalsmuseum idag är inrymt, uppfördes på 1700-talet av den stiftelse som Mårten grundade.

Landets mest kända hemlighus

Ända in på 1930-talet användes Mårten Skinnares hus av hospitalet. Bortsett från ingrepp på 1700-talet, då taket sänktes och trappstegsgavlarna togs bort, är det sig likt, och den mindre kammaren på övervåningen har fortfarande rester av bibliska målningar på väggarna.

Priveten, eller dasset, som sticker ut från fasaden på andra våningen är en av Sveriges mest fotograferade toaletter.

Bilder

Mårten Skinnares hus, Vadstena. Liten tvåvåningsbyggnad i tegel. På gaveln hänger en liten utbyggnad för dasset. Vinter och snö.

Mårten Skinnares dass. Foto: Elisabet Hesseborn

Mårten Skinnares hus, detalj på fasaden. Ett skulpterat huvud i sten, med stilig mustasch.

Mårten Skinnare själv?. Foto: Elisabet Hesseborn

Hitta hit

Hitta till Mårten Skinnares hus och Hospitalsmuseet

Mårten Skinnares gata 4, 592 32 Vadstena

Hitta på Google Maps