Gården Herrsäter ligger mellan Linköping och Åtvidaberg i Östergötlands län. Herrsäter kallades Häradssäter ända fram till mitten av 1600-talet och var från början, vid 1300-talets mitt, en by med flera gårdar och olika ägare.

Herrsäter är känt som frälsegods sedan 1400-talets slut och ägare var då troligen riddaren och riksrådet Johan Stensson Bese. Dottern Gunilla ärvde egendomen och gifte sig med riddaren och riksrådet Erik Turesson Bielke. Herrsäter gick sedan i arv i släkten Bielke. Men år 1605 drogs Herrsäter in till kronan och förlänades två år senare till ståthållaren Erik Jöransson Ulfsparre.

Ny huvudbyggnad efter reviderad plan

Egendomen blev i sin helhet reducerad 1684. Herrsäter indelades som majorsboställe vid andra livgrenadjärsregementet. En ny huvudbyggnad uppfördes omkring år 1820 efter Anders Petter Bomans reviderade normalritningar för översteboställen. I Bomans första version för översteboställen var de ritade med två våningar.

Mangårdsbyggnaden på Herrsäter. En vitputsad envåningsbyggnad med halvmåneformad tak-kupa,

Foto: Olle Nylind

Herrsäter byggdes istället i en våning med fyra kamrar på vinden. Jämför exempelvis detta med Frövi översteboställe som är byggt enligt den oreviderade normalritningen. Från 1833 disponerades Herrsäter som 1:e majorsboställe.

Ladugården på Herrsäter. En stor, rödmålad träbyggnad med vällingklocka på taket.

Foto: Olle Nylind

Byggnader från olika tid

Ekonomibyggnaderna uppfördes under 1900-talet med undantag för ladugården som är från 1874. Den karaktäristiska rundlogen på ladugårdens ena gavel har tillkommit senare, 1911. Flygelbyggnaden bör ha uppförts under 1700-talet men har genomgått stora ombyggnader sedan dess.

I huvudbyggnaden finns stor del av den äldre fasta inredningen kvar i behåll - ursprungliga kakelugnar, dörr- och fönstersnickerier mm. Herrsäter är idag en arrendegård med inriktning på mjölkproduktion.

Herrsäter är ett statligt byggnadsminne från 1993.

Markfördelning

Herrsäter majorboställe består av totalt 423 hektar, varav:

  • 249 hektar skogsmark
  • 59 hektar åkermark
  • 38 hektar betesmark
  • 77 hektar övrig mark

Hitta hit

Hitta till Herrsäter majorsboställe

Herrsätter, 597 93 Åtvidaberg

Hitta på Google Maps