Besöksmål Besöksmål

Läs mer hos Länsstyrelsen Örebro län.

Lekebackens gravfält utanför Kumla har mer än 100 gravar och är ett av Närkes största gravfält. Det äldsta röset är mer än 3000 år.

Den äldsta graven är ett stort stenröse från bronsåldern. Röset är omkring 3000 år gammalt. Intill röset finns en stor domarring med nio resta stenar. Det är också en grav men yngre än röset. De yngsta gravarna är från vikingatiden och är drygt 1000 år gamla. De ser ut som små kullar eller stensamlingar och ofta är de övervuxna stensättningar.

Ett av Närkes största gravfält

Lekebacken är ett att av Närkes största gravfält. Sammanlagt finns här 110 gravar och inte en enda av dem är undersökt. På 1800-talet låg ett litet torp här. Det finns många sorters djur och växter på gravfältet, det visar att man haft boskap som betat här eller att man odlat. Skörden användes då som vinterfoder åt boskapen.

Nio stenar påverkade gudarna

Namnet Domarringar kommer av att man förr trodde att de var tingsplatser. Idag vet man att de är gravar. Att det är nio resta stenar här i en s k domarring kan vara för att talet nio enligt folktro varit förknippat med ödestro. Enligt sägnen skulle nio stenar påverka gudarna positivt så att de tog väl hand om den döde. Det finns ett 40-tal domarringar i Närke.

Tätt mellan grav och åker förr

Mellan gravfältet och den nuvarande åkern finns rester av gamla övergivna åkrar. De användes på 1600- och 1800-talen men kanske är åkrarna ännu äldre. Förr i tiden odlades så mycket mark som möjligt. Därför gick åkrarna väldigt nära gravarna. Vid sidan av åkrarna ligger röjningsrösen som består av stenar som bonden plockat bort från åkrarna under årens lopp.

Lekebacken är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk tog över från Riksantikvarieämbetet i januari 2015.

Hitta hit

Hitta till Lekebacken, Hjortsberga

Lekebacken, 692 92 Kumla

Hitta hit på Google Maps