Besöksmål Besöksmål

Du kan besöka Kägleholms slottsruin.

Kägleholm har en lång och intressant historia. Storhetsperioden var på 1600-talet under Magnus Gabriel De la Gardie som byggde om Kägleholm till ett ståtligt slott med dyrbar inredning. Tyvärr brann slottet redan under början av 1700-talet och fick sedan förfalla.

På en ö i sjön Väringen ligger ruinerna efter Kägleholms slott. På platsen fanns redan under medeltiden ett frälsegods vid namn Tuna. Exakt hur gammal byggnaden ursprungligen är vet man inte men den förste kände ägaren till gården var Gudmar Månsson. Dennes son Ulf tog sedan över gården. Ulf var lagman i Närke men är nog mest känd som make till den heliga Birgitta. År 1541 köpte Gustav Vasa gården som då fick namnet Kägleholm. Det var år 1674 som greven och rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie ärvde godset after sin mor Ebba Brahe.

Familjen De la Gardie sätter prägel på slottet

Under Magnus Gabriel De la Gardies ägo kom Kägleholm att förändras mycket. De la Gardie ägde många gods, bland annat Läckö slott i Västergötland, Karlbergs slott i Stockholm, Makalös slott vid Kungsträdgården i Stockholm och Venngarns slott utanför Sigtuna i Uppland. Många av dem byggde han om till storslagna slott.

Samma år som han ärvde egendomen Kägleholm påbörjade han en omfattande ombyggnad. Med stor sannolikhet var det arkitekten Nicodemus Tessin d.ä som gjorde ritningarna. På huvudbyggnaden byggdes en tredje våning och framför huset lades en stenbelagd borggård inramad av flygelbyggnader. I de stora och mycket påkostade arbetena deltog många olika slags hantverkare.

Interiör, Kägleholms slottsruin. En massiv stenvägg är någorlunda intakt. En träramp leder genom en dörröppning.

Foto: SFV

Slottet brinner ner

Under mitten av 1600-talet drog staten in flera av adelns jordegendomar. Magnus De la Gardie blev av med flera av sina gods och drog sig tillbaka till Venngarns slott där han dog 1686.

År 1690 hamnade Kägleholm åter i släkten De la Gardie, genom att sonen Gustaf Adolf De la Gardie fick tillbaka slottet från kungen. Ett flertal släkter har sedan dess varit slottets ägare.

Under Karl XII:s krig med Ryssland under början av 1700-talet, förvarade man ryska krigsfångar på slottet. 1712 brann det på slottet och huvudbyggnaden totalförstördes. Slottet återuppbygdes aldrig utan lämnades att förfalla.

Dagens ruiner

Under första hälften av 1900-talet undersöktes Kägleholm av arkeologer. Det som fanns kvar av slottet och som syns idag var källarvåningen. För att skydda murresterna lades år 1942 ett tak ovanpå på murkrönen.

Från De la Gardies tid finns även en byggnad kvar, nämligen den västra halvan av den norra flygeln. Den användes länge som förråd men inreddes under 1950-talet till sommarbostad och i dag är det ett privat permanentboende.

Hitta hit

Hitta till Kägleholms slottsruin

Kägleholm, 705 97 Glanshammar

Kägleholms slottsruin på Google Maps