Besöksmål Besöksmål

Källa gamla kyrka är öppen för besök. Mer information hittar du här www.borgholmsslott.se/kalla-ga-kyrka

Källa gamla stenkyrka från 1200-talet har byggts till och renoverats under århundraden. När en ny kyrka byggdes 1880 lämnades den gamla kyrkan att förfalla. Inte förrän 1928 väcktes intresset för kyrkan igen och den renoverades för att åter kunna ta emot besök.

Källa gamla kyrka ligger utmed vägen till Källa hamn. Källa hamn var under lång tid en av nordöstra Ölands viktigaste hamnar. Omkring kyrkan ligger Vi alvar med gott om fornlämningar från järnåldern. Kyrkplatsen är därmed en gammal centralplats i Källa socken.

Porten till Källa gamla kyrka. Portalen är rundad, dörrbladet av bastant trä. Kyrkans fasad är vitputsad. En stenlagd gång leder till dörren.

Foto: Lennart Rosander

Ombyggnader av Källa gamla kyrka

Den första kyrkan i Källa var med säkerhet en liten träkyrka. Redan omkring 1170 började man omvandla träkyrkan till en sockenfästning av sten. Då byggdes kyrkans torn antingen i anslutning till träkyrkan eller i form av en fristående kastal (en tornliknande försvarsbyggnad i sten).

I början av 1200-talet försvann träkyrkan och långhuset av sten började byggas. Under 1200-talet byggdes långhuset ut efterhand så att det fick ett fullbrett kor och två ytterligare våningar över kyrkorummet på entréplan. Västtornet sänktes och en takryttare av trä byggdes mitt på långhusets tak. Vapenhuset i söder tillkom i mitten av 1200-talet. Under de följande århundradena gjordes endast mindre förändringar av byggnaden. På 1600-talet belades taket med spån och då ändrades också fönstren. Sakristian är från 1760-talet och då förändrades också tornet.

Interiör, Källa gamla kyrka. Golvet är av sten. Avgränsningen av väggarnas puts visar var det medeltida innertaket suttit.

Foto: Anders Glassel

Beslut om ny kyrka i Källa

En större renovering och ombyggnad gjordes 1802–1807. De medeltida valven togs bort och ersattes av ett trätunnvalv och kyrkan putsades interiört. Fönstren förstorades och takryttaren togs bort. Också på 1800-talet utfördes underhållsarbeten, men en besiktning på 1850-talet visade att mer omfattande åtgärder var nödvändiga. Det började bli dags för en ny kyrka. Diskussionerna om var den nya kyrkan skulle byggas blev utdragna. Först 1882 köptes marken där Källa nya kyrka ligger. Den gamla kyrkan övergavs men Vitterhetsakademin förbjöd församlingen att riva den. Inredning från ombyggnaden i början av 1800-talet fick avlägsnas och användes i den nya kyrkan eller såldes. Den gamla kyrkan började att förfalla.

Förfallet stoppas

I början av 1900-talet tog intresset för kyrkan fart igen och 1911 beviljade regeringen medel för att reparera kyrkan. På kyrkostämman 1928 bestämdes att kyrkan skulle överlämnas till Vitterhetsakademin och skötas av Riksantikvarieämbetet. I slutet av 1900-talet reparerades stora delar av kyrkan som i dag används sommartid för bröllop och konserter.

Källa gamla kyrka, vigd åt S:t Olof, med tillhörande kyrkogård, är inhägnad av en mur med två stigluckor (ingångar). Vid parkeringen finns en byggnad med toalett för besökare till schemalagda tillställningar.

Källa gamla kyrka. En av portarna i kyrkogårdsmuren. Portvalvet av sten är trappstegsformat, grindarna av robust trä. Sommar och grönska.

Foto: Olle Nylind

Källa gamla kyrka är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk tog över från Riksantikvarieämbetet den första januari 2015.

I dag är Borgholms slott hyresgäst. Kyrkan går att hyra för bröllop, dop, konserter med mera.

Hitta hit

Hitta till Källa gamla kyrka

387 71 Löttorp

Hitta på Google Maps