Med anor från 1800-talet är arkivet vid Göta hovrätt i Jönköping ett av landets äldsta och bäst bevarade domstolsarkiv. Byggnaden har inrymt såväl tjänstelokaler som bibliotek.

1817 byggdes i Jönköping en arkivbyggnad av trä. Den förföll och en ny i sten uppfördes 1867–68, stenbyggnaden var ritad av Albert Törnqvist.

Arkivbyggnad blev del av hovrätten

I samband med 1948 års processreform i slutet av 1940-talet gjordes arkivbyggnaden om till tjänstelokaler för hovrätten. En förändring gjordes i byggnaden i slutet av 1960-talet då man skapade ett bibliotek på vinden.

Hovrättens arkiv är ett av landets äldsta och bäst bevarade domstolsarkiv. Numera finns arkivet i Folksamhuset i Jönköping.

I dag är Göta Hovrätt hyresgäst.

Interiör, ämbetsbyggnaden. Korridor med bokhyllor och trädörrar.

Foto: Bert Leandersson

Hitta hit

Hitta till Ämbetsbyggnaden, Göta hovrätt

Hovrättsgränd, 55320 Jönköping

Hitta på Google Maps