Besöksmål Besöksmål

Fårösunds fästning är öppen för besök. Mer information hittar du här Fårösunds fästning 

Fårösunds fästning byggdes på 1880-talet med totalt tre batterier. Det mellersta batteriet gjordes så småningom om till fängelse men användes aldrig som sådant – och förklarades då som byggnadsminnesmärke.

Efter Krimkriget 1854–1856 ifrågasattes Sveriges kapacitet att värna sin neutralitet. England och Frankrike övertalade Sverige att befästa inloppet vid Fårö med batterier och minpositioner. Fårösunds fästning byggdes 1885-86 och består av tre fasta batterier: det Mellersta batteriet (batt. I), det Norra batteriet (batt. II) och det Södra batteriet (batt. III).

Batterierna byggdes om vid sekelskiftet, då batterierna I och II fick moderna snabbskjutande 57 mm kanoner, fyra per batteri. År 1919 avvecklades fästningen och all utrustning avlägsnades.

Planerat fängelse

Det mellersta batteriet byggdes då om till fängelse – en "interneringsanstalt för samhällsfarliga förbrytare om och när lagstiftning angående sådana kommer till stånd". Någon sådan lagstiftning blev aldrig aktuell och hela befästningen förklarades som byggnadsminnesmärke 1935.

I dag är Fårösunds Fästning hyresgäst.

Bilder

Fårösunds fästning. Glasdörrar i en äldre fästningsport.

Foto: Jenny Kjellgren Schönning

Fårösunds fästning. Hotellets tillbyggnad. En låg byggnad med panoramafönster.

Foto: Jenny Kjellgren Schönning

Fårösunds fästning. Numera tom plats för kanon.

Foto: Jenny Kjellgren Schönning

Hitta hit

Hitta till Fårösunds fästning

Bunge Bungenäs, 624 64 Fårösund

Hitta på Google Maps