Stora flyghangaren uppfördes år 1929. Den tillhörde marinflygkåren 1929–1949. I hangaren förvarades bland annat marinflygkårens sjöflygplan S5 Hansa.

Lilla flyghangaren på Stumholmen i Karlskrona. En gul träbyggnad med stora skjutdörrar.

Foto: SFV

Tillsammans med den lilla hangaren är detta den enda som finns kvar i landet från marinflygets tid.

Lilla flyghangaren

Byggnaden uppfördes år 1926 och tillhörde marinflygkåren åren 1926–1949. I hangaren förvarades bland annat marinflygkårens S5 Hansa.

Hitta hit

Hitta till Stora och lilla flyghangaren, Karlskrona

Stumholmen, 371 32 Karlskrona

Hitta på Google Maps