Besöksmål Besöksmål

Kurrholmens fästningstorn är öppet för besök 

I mitten av 1800-talet ville man förstärka försvaret vid södra inloppet till Karlskronas örlogshamn. Man föreslog då förvarsanläggningar på sex mindre skär, däribland på Godnatt och Kurrholmen.

Fästningstornen, så kallade kärntorn som byggts i Sverige sedan medeltiden, på skären Godnatt och Kurrholmen är de två sista exemplen på äldre befästningsteknik i Sverige innan den moderna artilleritekniken tog över. Tornen brukar kallas Godnatt och Kurrholmen. De uppfördes på 1850- och 60-talen och var omoderna redan innan de var färdigbyggda.

Kurrholmens fästningstorn

Tornet är cirkelformat och grunden är lagd direkt på berget. I mitten finns ett runt ljusschakt och i nordväst ett utstickande trapphus. Bottenvåningen användes som förråd. Förmodligen fanns köket här. Kurrholmens fästningstorn är enklare än tornet på Godnatt. Under 1900-talet användes det som förråd för krigsmaterial. Tornet försågs med ett trätak 1996, ett så kallat fredstak, som enligt uppgift kunde tas bort i krigstid. Takplattformen bestyckas med tungt artilleri, och har därefter restaurerats ut- och invändigt. För att ta del av tornet kan du gå en guidad tur.

Hitta hit

Hitta till Kurrholmens fästningstorn

Kurrholmen, Karlskrona

Hitta på Google Maps